Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI 525 - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI 525 + miernik CMM-10 GRATIS !!!

POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  • Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI 525
    Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI 525
Termin realizacji
do 3 dni

Pomiar impedancji petli zwarcia ZL-PE, ZL-N,ZL-L

Zakres wyœwietlania Rozdzielczoœć Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(5%w.m.+3 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω

Napięcie nominalne: 95...270V (dla ZL-PE i ZL-N oraz 95...440V (dla ZL-L)
Częstotliwoœć: 45...65Hz


Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD

Zakres wyœwietlania Rozdzielczoœć Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m.+ 5 cyfr)
20,0...199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m.+ 5 cyfr)
200...1999Ω

Napięcie nominalne: 95...270V
Częstotliwoœć: 45...65Hz


Pomiar rezystancji uziemienia RE

Zakres Rozdzielczoœć Błąd podstawowy
0,00...9,99Ω 0,01Ω ±(2%w.m.+ 4 cyfry)
10...99,9Ω 0,1Ω ±(2%w.m.+ 3 cyfry)
100...999Ω
1,00...1,99kΩ 0,01kΩ


Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2:
- dla UN = 50V: 50kΩ...250MΩ
- dla UN = 100V: 100kΩ...500MΩ
- dla UN = 250V: 250kΩ...1GΩ
- dla UN = 500V: 500kΩ...2GΩ
- dla UN = 1000V: 1MΩ...3GΩ
- dla UN = 2500V: 2,5MΩ...9,99GΩ

Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...1999kΩ 1kΩ
±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00...19,99MΩ 0,01MΩ
20,0...199,9MΩ 0,1MΩ
200...999MΩ 1MΩ
1,00...3,00GΩ 0,01GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)
1,00...9,99GΩ 0,1GΩ

*)   nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

Wskazania kolejności faz
- Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
- Zakres napięć sieci UL-L: 100...440V (45...65Hz)
- Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...400Ω 1

- Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V
- Prąd wyjściowy przy R<2Ω: min. 200mA
- Autokalibracja przewodów pomiarowych
- Pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 0,5*IΔn 0...300ms 1 ms± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10mA i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0...150ms
5*IΔn 0...40ms
Selektywny 0,5*IΔn 0...500ms
1*IΔn
2*IΔn 0...200ms
5*IΔn 0...150ms

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość
Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 3,3...10,0mA 0,1mA 0,3xIΔ..1,0xIΔ ± 5% IΔn
30mA 9,0...30,0mA
100mA 33...100mA 1mA
300mA 90...300mA
500mA 150...500mA
1000mA 330...1000mA 1mA

Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego
oraz jednokierunkowego z podkładem 6mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 4...20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0...42,0mA 0,4xIΔn..1,4xIΔn
100mA 40,0...140mA 1mA
300mA 120...420mA
500mA 200...700mA

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 4,0...20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0...60,0mA 1mA
100mA 40...200mA
300mA 120...600mA
500mA 200...1000mA

Możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Przyrząd spełnia wymagania norm:
PN-EN 61010-1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6:2007(U) (wykonywanie omiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)

;