PQ-BOX 100 - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

PQ-BOX 100

ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII

Termin realizacji
kontakt telefoniczny

PQ-Box 100 to profesjonalny, przenośny analizator sieci, miernik mocy i energii oraz rejestrator zaburzeń, dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

 

Zastosowanie:

- Wykrywanie zakłóceń
- Kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2 PN-EN 61000-2-4
- Funkcje rejestracji zaburzeń
- Analiza mocy i energii
- Pomiar sygnału o wydzielonej częstotliwości

 

Analizator jest wyposażony w wiele opcji wyzwalania ułatwiający identyfikację przyczyn zaburzeń. Interfejs komunikacyjny USB 2.0 przeznaczony jest do szybkiego przenoszenia danych na komputer. W przypadku awarii zasilania działanie analizatora jest podtrzymywane dzięki wbudowanemu zasilaniu bezprzerwowemu.

 

Mała wielkość urządzenia pozwala na instalację w bardzo ograniczonych przestrzeniach rozdzielnic czy skrzynek kablowych. Wyjątkowa prostota przeprowadzania pomiarów, określenia kierunku przepływu energii oraz wykrywania i rejestracji zadanych przekroczeń dodatkowo zwiększają zakres jego zastosowań.

 

Przeznaczony do pracy w terenie (stopień ochrony IP65) i jest dedykowany zarówno do pomiarów w publicznych sieciach do 690 V jak i pomiaru na sieciach elektroenergetycznych SN, WN i nn. Przyrząd jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-30 dla przyrządów klasy A w zakresie następujących parametrów:

 

Parametr Klasa
Dokładność pomiarów napięcia
A
Określenie przedziałów czasu
A
Oznaczenie wartości dla zdarzeń
A
Harmoniczne i interharmoniczne
A
Asymetria napięcia
A
Rejestracja zdarzeń
A
Synchronizacja czasu
A

 

Funkcje pomiarowe:
PQ-Box 100 jest dostępny w trzech wersjach:
1) PQ-Box 100 basic (B0)
Główne zastosowanie jako rejestrator oraz pomiary online.
1) PQ-Box 100 “Light” (Kod: B1)
Przeznaczony szczególnie do analizy mocy oraz napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2 i PN-EN 61000-2-4.
2) PQ-Box 100 “Expert” (Kod: B2)
Zawiera dodatkowo funkcje wyzwalania rejestratora zaburzeń, Oscyloskop i rejestrator 10 ms R.M.S. wartości napięć I prądów.
3) PQ-Box 100 “Expert + ripple signal” (R1) z rejestracją sygnału o wydzielonej częstotliwości

Wersja “Light” może być bardzo łatwo rozszerzona do wersji “Expert” i "Expert+R1"

 


 

PQ-Box rejestruje ponad 1600 różnych parametrów: napięcia, prądy, częstotliwości, moce, energie,
asymetrię, flickery, harmoniczne i interharmoniczne. Czas uśredniania może być ustawiony od jednej
sekundy, a ilość rejestrowanych parametrów nie jest ograniczana.

 

Mierzone wielkości / Funkcje
PQ-Box 100 basic (B0)
light (B1) expert (B2)
Statystyki standardowe EN50160 / IEC61000-2-2; -2-4 x
x
PQ zdarzenia x x
Rejestracja ciągła:
Wartości napięć: średnie, min, max x x
x
Wartości prądów, średnie, min, max x x x
Moce: P, Q, S, PF, cos φ, sin φ, tg φ
x x x
Odkształcona moc bierna D x
x x
Energie: P, Q, P+, P-, Q+, Q- (15 min) x
x
x
Flicker (Pst, Plt, PF5) x
x
Asymetrie
x x
x
Harmoniczne w napięcieu do 50.
do 50.
Harmoniczne w prądzie do 50. do 50.
Kąty harmonicznych do 50. 
do 50. 
THD U i I; PWHD U i I; PHC x x
x
Grupy interharmonicznych w napięciu i prądzie DC do 5kHz DC do 5kHz
Ripple signal (sygnały wydzielone) x x
Częstotliwość x
x
x

15 Min moce P, Q, S, D, cos phi, sin phi x x
x
Praca w trybie rzeczywistym:
Oscyloskopy x x
x
10ms wartości RMS x x
x
Harmoniczne w prądzie i napięciu x x x
Grupy interharmoniczne (U, I) x x x
Kierunek harmonicznych x x x
Funkcje trigger (wyzwolenie) (Rec A / Rec B)
Wyzwolenie ręczne x x
Wyzwolenie wartością skuteczną (U, I) x
Wyzwolenie skokiem (U, I) x
Wyzwolenie fazą x
Wyzwolenie obwiednią x
Automatyczne wyzwolenie x

Opcjonalan rejestracja sygnału wydzielonego x
x

 

Przeznaczenie:
Odporność mechaniczna i stopień ochrony IP65 oraz brak elementów ruchomych jak wentylator czy twardy dysk czynią to urządzenie szczególnie przeznaczone do pracy w trudnych warunkach terenowych. PQ-Box 100 jest wyposażony w pamięć 1GB co pozwala rejestrować wszystkie parametry nawet przez rok. Zasilanie analizatora odbywa się za pomocą dodatkowych kabli pomiarowych. W przypadku jego braku wewnętrzny UPS dostarcza energii podtrzymując pracę analizatora.

 

Ocena wyników pomiarów:

Zarejestrowane dane są przenoszone przez szybki interfejs USB 2.0 z którego przyrząd jest jednocześnie zasilany podczas transmisji. Analizator jest dostarczany z dodatkowym oprogramowaniem do zainstalowania na PC, przeznaczonym do łatwej analizy wyników.


Oprogramowanie z zaawansowanymi funkcjami:
analizy obciążeń, analizy przyczyn zarejestrowanych w sieci zaburzeń, analiz w czasie rzeczywistym oraz automatycznego generowania raportów zgodnie z PN-EN 50160 i PN-EN 61000-2-2 / PNEN 61000-2-4. Aktualizacja oprogramowania i urządzenia możliwa jest przez internet bez dodatkowych opłat.

 

Wyświetlacz:
Wyświetlacz analizatora dostarcza informacji czy kable napięciowe i cęgi prądowe są podłączone poprawnie, pokazuje w czasie rzeczywistym wartości napięć, prądów , mocy oraz harmonicznych oraz ilość zarejestrowanych zdarzeń i czas rejestracji. Blokada klawiatury może być aktywowana dla zabezpieczenia przed dostępem do analizatora przez osoby niepowołane.

 

Klawisze:
Funkcja rejestracji jest uruchamiana i zatrzymywana przyciskiem Start/Stop. Brak ograniczenia czasu rejestracji jest konsekwencją realizacji procedury pierwszy wchodzi pierwszy wychodzi. Klawisz ręcznego wyzwalania pozwala zarejestrować oscylogramy i rejestracje 10 ms RMS jako obraz sieci. Dwa dodatkowe klawisze słuŜą do przewijania ekranów wyświetlacza i przechodzenia do trybu programowania.

 

Synchronizacja czasu:
Synchronizacja czasu jest konieczna do porównania wyników pomiarów z różnych analizatorów. Jest to osiągane przez zewnętrzny zegar czasu GPS lub DCF77.

 

Analiza w czasie rzeczywistym na PC:
Pełna analiza w czasie rzeczywistym prezentuje zarówno aktualne kształty napięć i prądów jak i Analiza w czasie rzeczywistym widma napięć i prądów, harmonicznych i interharmonicznych, wartości harmoniczne szczegóły od DC do 5 kHz.
Wyświetlane są również: kierunek przepływu mocy harmonicznych w punkcie pomiarowym, bieżące wartości mocy czynnych, biernych i odkształconych, cosφ, tg, kąty fazowe). Dostępne są wartości fazowe i trójfazowe. W uzupełnieniu do harmonicznych, PQ-Box 100 może również rejestrować częstotliwość w przedziale od 0 do 3,75 kHz. Ta funkcja pozwala na śledzenie dodatkowego sygnału o zadanej częstotliwości.

 


Wersja:
PQ-Box100 (4U/4I) (A2)
4 wejścia napięciowe:
L1, L2, L3, N, PE; 400 V
L-N; 690 V L-L AC / DC
4 wejścia prądowe:
230 mV mini cęgi oraz cęgi Rogowskiego
Częstotliwość próbkow.:
10.24 kHz dla 50 Hz
Automatyczna synchronizacja dla częstot..:
45 Hz to 65 Hz
Okresy uśredniania:
od 1s do 30min
Pamięć danych :
1GB
Komunikacja z PC:
USB 2.0
Synchronizacja. czasu:
DCF77
Wymiary:
220 x 146 x 57 mm
Masa:
1.7 kg
Stopień ochrony:
IP65
IEC 61000-4-30:
Klasa A
Dokładność:
< 0.1%
Kategoria izolacji:
CAT IV
Przetwornik A/C:
24 bit
Warunki klimatyczne
Pomiary:
-20°C ~ +70°C
Warunki klimatyczne:
Składowanie:
-30°C ~ +80°C
Wyświetlacz:
podświetlany
Zasilanie:
100 V…400 V AC
lub
100 V...220 V DC

 

Kompatybilność elektromagnetyczna:
odporność na zakłócenia EN 61326
EN 61000-6-2
Emisja zakłóceń
EN 61326
EN 61000-6-4
ESD
IEC 61000-4-2
8 kV / 16 kV
IEC 60 255-22-2
Pola elektromagnetyczne
IEC 61000-4-3
10 V/m
IEC 60 255-22-3
Sekwencje imp.(Burst)
IEC 61000-4-4
4 kV / 2 kV
IEC 60 255-22-4
Skoki (Surge)
IEC 61000-4-5
4 kV / 2 kV
1 MHz IEC 61000-4-12
2.5 kV, Klasa III IEC 60
255-22-1
Przewodzone wysokiej
częstotliwości
IEC 61000-4-6
10 V, 150 kHz- 80 MHz
Pola magnetyczne IEC 61000-4-8
100 A/m ciągłe
1000 A/m 1s
ObniŜenia napięcia IEC 61000-4-11
100% 1min
Emitowane zakłócenia EN 61326
EN 61000-6-4
Mieszkaniowe Z odległości 10 m
30–230 MHz, 40 dB
230-1000 MHz, 47 dB
Zasilanie sieciowe
AC
Z odległości 10 m
0.15–0.5 MHz, 79 dB
0.5–5 MHz, 73 dB
5–30 MHz, 73 dB

 

Inteligentne akcesoria:
Akcesoria pomiarowe są skonstruowane w równie przemyślany sposób. PQ-Box 100 rozpoznaje podłączone cęgi pomiarowe i ustawia właściwe zakresy prądowe. Wartości przekładni konieczne są tylko do wprowadzenia w przypadku pomiarów pośrednich lub półpośrednich

 

Parametry techniczne

Cęgi szczególnie przeznaczone do pomiarów po wtórnej stronie przekładników przy pomiarach w sieciach średniego i wysokiego napięcia. Posiadają jednocześnie szeroki zakres, dużą dokładność pomiarów i mały błąd kątowy.

 

Mini cęgi (numer 111.7002 – 4 sztuki cęgów, oraz 111.7003 – 3 sztuki cęgów)


Zakres prądowy: 22 A AC RMS
Zakres pomiarów:
100 mA do 22 A RMS
Stała przetwarzania:
10 mV / A
Zakres częstotliwości:
40 Hz do 5 kHz
Napięcie pracy: 600 V AC / DC

 

Dokładność:
Prąd 50Hz 100 mA 5 A 20 mA
Dokładność
1.0% 0,5% 0,5%
Błąd kąta
0,5° 0,5°

 

Mini cęgi (numer 111.7005 – 1 sztuka cęgów)


Zakres prądowy: 230 A AC RMS
Zakres pomiarów:
500 mA do 230 A RMS
Stała przetwarzania:
1 mV / A
Zakres częstotliwości:
40 Hz do 10 kHz
Napięcie pracy: 600 V AC / DC

 

Dokładność:
Prąd 50Hz 10A - 40A 40A - 100A 100A - 230A
Dokładność
< 2,5% < 2% < 1%
Błąd kąta
< 5° < 3° < 2,5°

 

Cewki Rogowskiego (numer 111.7001 – 4 sztuki
cewek)


Zakres prądowy: 2650 A AC RMS
Zakres pomiarów:
1 A do 2.650 A RMS
Stała przetwarzania:
85 mV / 1000 A
Zakres częstotliwości:
10 Hz do 10 kHz
Napięcie pracy: 1000 V CAT. III
600 V CAT. IV
Dokładność 1%
Błąd kąta (45 – 65Hz)
Parametry cewki
Długość
Średnica

 

610 mm
194 mm

Długość kabla 2m

 

Cewki Rogowskiego (numer 111.7006 – 4 sztuki
cewek)


Zakres prądowy: 5300 A AC RMS
Zakres pomiarów:
20 A do 5300 A RMS
Stała przetwarzania:
42,5 mV / 1000 A
Zakres częstotliwości:
10 Hz do 10 kHz
Napięcie pracy: 1000 V CAT. III
600 V CAT. IV
Dokładność 1%
Błąd kąta (45 – 65Hz)

 ;