Testo 335 - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

Testo 335

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRCZNYCH » Czujniki / wykrywacze gazu

Termin realizacji
kontakt telefoniczny

Testo 335 to analizator gazów spalinowych nowej generacji specjalnie dopasowany do wymagań związanych z zastosowaniami przemysłowymi. testo 335 jest urządzeniem wszechstronnym, może być używane przez operatorów przemysłowych systemów spalania, na przykład w elektrowniach i fabrykach, przez techników serwisowych
pracujących dla producentów boilerów i palników, podczas prac konstrukcyjnych, jak również do regulacji silników stacjonarnych. Możliwe jest nawet wykonanie pomiaru wyrywkowego trwającego do dwóch godzin.

 

Największa elastyczność

Urządzenie testo 335 jest standardowo wyposażone w cele pomiarową O2. Dwie dodatkowe cele pomiaru, takie jak CO, COlow, NO, NOlow, NO2 lub SO2 mogą zostać zamontowane przez użytkownika, stosownie do potrzeb. Jest to gwarancją najwyższej elastyczności dopasowywania zastosowań do zmieniających się zadań pomiarowych. Z racji faktu, że dane ustawienia są zapisywane w celi pomiarowej, może ona być szybko i łatwo zmieniona przez użytkownika, bez testowej regulacji.

 

Doskonale zaplanowane zastosowania

Nowe urządzenie testo 335 otwiera zupełnie nowy świat możliwości podczas planowania zadań. Czasy, gdy analizator zawodził użytkownika odeszły do przeszłości. Diagnoza przeprowadzona urządzeniem testo 335 zapewnia informacje dotyczącepoziomu jakości funkcji oraz zużycia części za dotknięciem jednego przycisku. Obejmuje ona także sprawdzenie jakości cel pomiarowych, stanu filtra, wskaźnika poziomu w zbiorniku na kondensat, przecieki w analizatorze, pojemność pompy, stan naładowania baterii, datę ostatnich czynności serwisowych oraz dane dotyczące kalibracji sensora.

 

Rozszerzenie zakresu pomiarów

Bardzo wysokie stężenia CO mogą pojawiać się przede wszystkim podczas „rozruchu” systemów spalania i podczas monitorowania emisji w silnikach stacjonarnych. W celu ochrony komórka pomiarowa CO może zostać rozcięczona świeżym powietrzem. W ten sposób zakres pomiaru CO rozszerza się do 50 000 ppm. Dodatkowa opcja: rozcięczenie wszystkich cel pomiarowych. Zakres pomiarowy każdej pojedynczej celi jest dzięki temu zwiększony 2 razy. Cela pomiarowa nie jest wówczas pod większym obciążeniem niż podczas normalnego pomiaru.

 

Nowe ładowalne baterie

Litowo jonowe baterie ładowalne – bez efektu całkowitego rozładowania się – w chwili obecnej o niedoścignionej trwałości. Praktycznie w testo 335 użytkownik może ładować baterie w analizatorze, jak i poza nim. Litowo jonowa bateria ładowalna jest bardzo zwarta o trwałości użytkowania ponad sześciu godzin. Osłona serwisowa, zdejmowalna bez narzędzi, sprawia, że dbałość o urządzenie i serwisowanie są bardzo łatwe. Ładowalna bateria i cele pomiarowe mogą zostać łatwo wymienione przez użytkownika.

 

Diagnostyka urządzenia

 • Automatyczny testszczelności
 • Wskazanie poziomu naładowania akumlatora
 • Wskazanie kondycji cel elektrotechnicznych
 • Monitorowanie poziomu w zbiorniku na kondensat z komunikatem “FULL”
 • Wyświetlanie pojemności pompy (l/min.)
 • Wyświetlanie komunikatu o błędzie z opisem i diagnozą
 • Wyświetlanie daty ostatniego przeglądu serwisowego
 • Wyświetlanie temperatury przyrządu
 • Licznik czasu pracy
 • Graficzne przedstawienie danych kalibracji sensora

 

Dodatkowe mozliwosci pomiarowe
• Pomiar temperatury
• Pomiar rożnic ciśnień ΔP (opcjonalnie)
• Pomiar przepływu m/s (opcjonalnie)

 

Dodatkowe funkcje

 • 2 sensory toksyczności, do wyboru
 • Automatycznie sterowana pompka gazowa
 • Rozszerzenie zakresu pomiaru dla sensora CO
 • Rozszerzenie zakresu pomiaru dla wszystkich sensorów jednocześnie (opcjonalnie)
 • Inicjalizacja sensora gazu bez wyjmowania sondy z kanału przepływu spalin
 • Obliczane paramtery: Punkt rosy spalin
 • Wyświetlanie grafi czne
 • Wbudowana ochrona przed uderzeniami, z magnesem, cofnięty wyświetlacz
 • Klasa ochrony IP40
 • Trwałość baterii ładowalnej > 6 h przy pracującej pompie
 • Bateria może być ładowana wewnątrz lub poza analizerem
 • 10 paliw defi niowanych przez użytkownika
 • Wydruk danych kalibracyjnych sensora
 • Wąż poboru gazu może być wydłużony do maks. 7.8 m

 

Automatyczny wybór menu

 • Rozpoznaje podłączoną sondę

 

Inicjalizacja sensora sondy do pomiaru ciągu bez wyjmowania sondy

 • Sonda może pozostać w kominie podczas inicjalizacji

 

Zarządzanie pamięcią

 • Do 100 katalogów (klientów/systemów) może zostać zapisane
 • Do 10 miejsc może być zapisanych w każdym katalogu
 • Do 200 elementów danych może być zapisane dla każdego miejsca (ograniczone liczbą katalogów i miejsc)
 • Interfejs IRDA do przekazywania danych do PDA/notebooka
 • Interfejs USB do transferu danych do komputera

 

Zatwierdzenie TÜV / standard EN

 • Zatwierdzona dokładność dla O2, CO2, CO, NO, NOlow, °C, hPa zgodnie ze standardem EN 50379 część 2
 • Zatwierdzona wymiana cel pomiarowych (regulacja bez gazu wzorcowego)

 

Przystępny cenowo zestaw podstawowy
Kompaktowy analizator gazu, testo 335, to przystępne cenowo urządzenie z branży przemysłowej
inżynierii gazów spalinowych. Może być używane do przeprowadzania pomiarów wyrywkowych
trwających do 2 godzin, do regulacji palnika lub monitorowania procesu.

 

Korzyści:

 • Rozszerzenie zakresu pomiaru CO w celu kontynuowania pomiaru nawet przy wysokim stężeniu CO
 • Automatycznie sterowana pompka gazowa dla stałego przepływu gazu przy ciśnieniu ujemnym -200 mbar aż do dodatniego ciśnienia maks. 50 mbar

 

Zestaw obejmuje:
- urządzenie testo 335 do analizy gazów spalinowych (w tym O2 i CO), z baterią ładowalną i protokołem kalibracyjnym
- Modularną sondę gazu spalinowego, długości 335 mm, 8mm, Tmax 1000°C
- Zasilacz 100-240 V do pracy z podłączeniem do sieci lub ładowaniem baterii w analizatorze
- Zapasowy fi ltr cząsteczkowy (10 off)
- Walizka serwisowa

 

Zalecany zestaw: Profesjonalny zestaw do pomiaru emisji
Podczas szybkich testów emisji, jest mierzona równocześnie prędkość przepływu gazów spalinowych. W ten sposób położenie nieruchomej sondy pomiarowej może być określone i jednoczesnie może być obliczony wydatek.

 

Korzyść:

 • Rozszerzenie zakresu pomiaru wszystkich czujników – cele pomiarowe mogą być chronione w przypadku niespodziewanie wysokich stężeń różnych gazów i pomiar może być kontynuowany.

 

Zestaw obejmuje:
- urządzenie testo 335 do analizy gazów spalinowych (w tym O2, NO i CO), z baterią ładowalną i protokołem kalibracyjnym
- Opcję rozszerzenie zakresu pomiaru dla wszystkich sensorów
- Opcję wbudowanego pomiaru przepływu/różnicy ciśnień, w tym także obliczenia masy, przepływu i wydatku
- Modularną sondę gazu spalinowego, długości 335 mm, O 8mm, Tmax 1000°C
- Obudowa sondy , stal nierdzewna 0635 2041
- Zasilacz 100-240 V do pracy z podłączeniem do sieci lub ładowaniem baterii w analizerze
- Zapasowy filtr cząsteczkowy (10 off)
- Walizka serwisowa

 

;