MI3102H - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

MI3102H

POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

Termin realizacji
kontakt telefoniczny

MI3102H EurotestXE  2,5  kV  jest  wielofunkcyjnym  miernikiem,  który  poza  wszystkimi  niezbędnymi  funkcjami  pomiarowymi  bezpieczeństwa  instalacji  elektrycznych,  zgodnie  z normą  PN-EN  61557,  pozwala  na  pomiar  rezystancji  izolacji  napięciem  do  2.5  kV  i posiada  zakres  pomiarowy  do  5.5  GΩ.  Dodatkowo,  miernik  MI  3102H  EurotestXE  2,5  kV  pozwala  na  monitorowania napięcia  w  czasie  rzeczywistym,  sprawdzanie  kolejności  wirowania  faz,  pomiar  rezystancji uziemienia  metodą  3-przewodową  (za  pomocą  akcesoriów  wchodzących  w  skład  wyposażenia),  pomiar  natężenia  oświetlenia  oraz  pomiar  prądu  TRMS.  EurotestXE  2,5  kV  posiada wbudowaną  charakterystykę  bezpieczników  i  wyłączników  RCD,  przydatną  do  oceny  wyniku pomiarowego  typu  DOBRY  /  ZŁY.  Wszystkie  wykonane  pomiary  mogą  być  zapisane  w  pamięć przyrządu,  a  następnie  przekopiowane  do  komputera,  za  pomocą  programu  EuroLink  PRO wchodzącego  w  skład  wyposażenia  standardowego. Oprogramowanie  pozwala  na  analizę otrzymanych wyników i przygotowanie oraz wydruk protokółu pomiarowego.

Funkcje pomiarowe:

 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem DC
 • Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem pomiarowym 200 mA ze zmianą polaryzacji
 • Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem pomiarowym 7 mA (pomiar ciągły) bez wyzwalania RCD
 • Impedancja linii
 • Impedancja pętli
 • Impedancja pętli, bez wyzwalania wyłączników RCD
 • Pomiar napięcia TRMS i częstotliwości
 • Weryfikacja kierunku wirowania faz w systemach 3-fazowych
 • Sprawdzanie wyłączników RCD (standardowe i selektywne, typ AC, A)
 • Rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa)
 • Prąd upływu TRMS i prądu obciążenia (opcjonalnie)
 • Natężenia oświetlenia (opcjonalnie)

 

;