MI2086 - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

MI2086

POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

Termin realizacji
kontakt telefoniczny

Wielofunkcyjny miernik instalacji Metrel MI2086, cyfrowy przyrząd pomiarowy do testowania parametrów bezpieczeństwa przeciwporażeniowego instalacji elektrycznych zgodnie z normą IEC/EN 61557.

 

Funkcje pomiarowe:

 • rezystancja izolacji DC z napięciem pomiarowym do 1000V
 • ciągłość przewodu ochronnego PE
 • impedancja pętli zwarcia z możliwością pomiaru bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych RCD
 • test warystora
 • natężenie oświetlenia
 • kolejność wirowania faz w systemach 3-fazowych
 • pomiar uziemienia i systemów odgromowych metodą dwucęgową (bez demontażu połączeń)

 

Inne funkcje:

 • pomiar mocy i energii, harmonicznych prądu i napięcia
 • kąta fazowego
 • częstotliwość
 • napięcia dotykowego
 • natężenia oświetlenia
 • śledzenie instalacji w ścianie
 • lokalizacja bezpieczników
 • pomiar prądu do 200A przy pomocy cęgów prądowych, prądów upływowych od 0,2mA (prawdziwa wartość skuteczna -TRMS)
 • pomiary ciągłości małej rezystancji

 

Oprogramowanie komputerowe Eurolink kompatybilne z systemem Windows jest praktycznie sprawdzonym narzędziem do obróbki wyników pomiarów na personalnym komputerze. Wersja Eurolink Pro (EU) pozwala na szybkie utworzenie końcowego protokołu z włączeniem wizualnej oceny.

 

Parametry techniczne:

Rezystancja izolacji
Zakres 0 ÷ 1000 MΩ (Un >=250 V)
0 ÷ 200 MΩ (Un<250 V)
Rozdzielczość 0.001; 0.01; 0.1; 1 MΩ
Dokładność ±(2% + 2 cyfry)… (0 ÷ 200 MΩ )
Napięcie pomiarowe 50 100 250 500 1000 V
Wydolność prądowa generatora >1mA
Ciągłość przewodów ochronnych (pomiar pojedynczy)
Zakres 0.00 ÷ 19.99 20.0 ÷ 199.9 200 ÷ 2000 Ω
Dokładność ±(2% + 2 cyfry)… (0 ÷ 20 Ω )
Napięcie pomiarowe na rozwartych zaciskach 4 ÷ 7 Vd.c.
Prąd pomiarowy >200 mA
Sygnał dźwiękowy TAK
Automatyczna zmiana polaryzacji TAK
Ciągłość obwodu
Zakres 0.0 ÷ 199.9 Ω 200 ÷ 2000 Ω
Dokładność ±(3% + 3 cyfry)
Prąd pomiarowy <7 mA
Napięcie pomiarowe na rozwartych zaciskach 4 ÷ 7 Vd.c.
Rezystancja uziemienia (metoda 4 przewodowa)
Zakres 0 ÷ 20 k Ω
Rozdzielczość 0.01; 0.1; 1; 10 Ω
Podstawowa dokładność ±(2% + 3 cyfry)… (0 ÷ 2 k Ω )
Napięcie pomiarowe 40 V(d.c.) / 125 Hz / sinusoida
Prąd pomiarowy <20 mA
Automatyczny pomiar rezystancji sond prądowej i napięciowej

tak

Rezystancja uziemienia (metoda 4 przewodowa z zast. cęg prądowych.
Patrz dane dotyczące metody 4 przewodowej
Rezystancja uziemienia ( z zastosowaniem 2 szt cęg prądowych)
Zakres 0.0 ÷ 19.99 Ω 20.0 ÷ 100 Ω
Podstawowa dokładność ±(10% + 2 cyfry) ±(20%)
Rezystywność gruntu
Zakres 0 ÷ 2000 kΩm
Formuła r = 2 πaRe
Odległość między sondami pom. 1 ÷ 30 m
Sprawdzanie wyłączników RCD
Znamionowy prąd różnicowy: 10; 30; 100; 300; 500; 1000 mA (0/180°C)
Typ wyłącznika RCD standardowy/selektywny
RCD - napięcię dotykowe
Zakres 0.00 ÷ 9.99 10.0 ÷ 100 V
Rozdzielczość 0.01 0.1 V
Podstawowa dokładność (-0/+10)% ± 0.2 V (-0/+10)%
Prąd pomiarowy <0.5 IDN
RCD - rezystancja pętli/uziemienia
Pomiar z lub bez sondy
Zakres 0 ÷ 10 kΩ
RCD - czas wyzwolenia wyłączników
Zakres (typ standardowy) 0 ÷ 300 ms (0.5 IΔN, IΔN)
0 ÷ 150 ms (2 IΔN) 0 ÷ 40 ms (5 IΔN)
Zakres (typ selektywny) 0 ÷ 500 ms (0.5 IΔN, IΔN)
0 ÷ 200 ms (2 IΔN) 0 ÷ 150 ms (5 IΔN)
Dokładność ±3 ms
RCD - prąd wyłączania wyłączników
Zakres prądu wyłączania (0.2 ÷ 1.1) IΔN
Zakres czasu wyłączania 0 ÷ 300 ms
Zakres napięcia dotykowego 0 ÷ 100 V
Impedancja pętli zwarcia / Przewidywany prąd zwarcia Ipsc
Zakres Z, R, X: 0.00 ÷ 19.99 20.0 ÷ 199.9 200 ÷ 2000Ω
Dokładność Z, R, X: ±(2% + 3 cyfr)
Zakres Ipsc 0.06 A ÷ 24.4 kA
Napięcie znamionowe 100 ÷ 264 V, 45 ÷ 65 Hz
Napięcie dotykowe dla spodziewanego prądu zwarcia:
Zakres 0.00 ÷ 9.99 10.0 ÷ 99.9 100 ÷ 264 V
Dokładność ±(3% + 0.02 Ω x Ipsc)
Impedancja Linii / Spodziewany prąd zwarcia Ipsc
Zakresy pomiarowe Z, R, X: 0.00 ÷ 19.99 20.0 ÷ 199.9 200 ÷ 2000 Ω
Dokładność Z, R , X ±(2% + 3 cyfry)
Zakresy pomiarowe Ipsc 0.06 A ÷ 42.4 kA
Napięcie znamionowe 100 ÷ 440 V, 45 ÷ 65 Hz
Rezystancja pętli N-PE / Rezystancja uziemienia i Ipsc
Metoda testowania: generator wewnętrzny (rezystancja uziemienia)
Zakres R l-pe 0.00 ÷ 19.99 20.0 ÷ 199.9 200 ÷ 2000 Ω
Dokładność R l-pe: ±(2% + 3 cyfry)
Zakres wyświetlania Ipsc: 0.06 A ÷ 24.4 kA
Kolejność wirowania faz
Wyświetlane wyniki: 1.2.3 albo 2.1.3
Napięcie / Częstotliwość
Zakresy pomiarowe: 0 ÷ 440 V (napięcie)
45.0 ÷ 65.0 Hz (częstotliwość)
Dokładność: ±(2 % + 2 cyfry) (napięcie)
± 0.2 Hz (częstotliwość)
Znamionowa częstotliwość: 45 - 65Hz
Prąd przemienny AC (True RMS)
Metoda pomiaru: cęgi prądowe
Zakresy pomiarowe: 0 ÷ 200 A
Rozdzielczość: 0.1 1 mA; 0.01 0.1 1A
Dokładność podstawowa: ±(5%)… (0.1 ÷ 100 A)
Znamionowa częstotliwość: 50/60 Hz
Wartość szczytowa prądu
Zakres 5 ÷ 280 A
Dokładność podstawowa ±(5%)
Warystor - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe napięcie przebicia
Metoda pomiaru: narastające napięcie DC (500 V/s)
Zakres: 50 ÷ 1000 V
Dokładność: ±(5% + 10 V)
Lokalizacja uszkodzonych bezpieczników i przewodów
Zasada pomiaru: nałożenie syg. na napięcie sieciowe lub podłączenie syg. testowego
Obciążenie: Is <1 A pulsujący fs = 3600 Hz
Un = 30 ÷ 264 V/45 65 Hz
Syg. testowy: Us <7 V pulsujący fs = 3600 Hz
Isc <50 mA pulsujący
Moc (jedno-fazowa)
Zakresy pomiarowe: 0 ÷ 88 kW / VA / Var
Rozdzielczość: 0.1; 1; 0.01 k; 0.1 kW / VA / Var
Dokładność: ±(7% + 1 cyfra)
Znamionowe napięcie/częstotliwość: 10 ÷ 440 V, 50 / 60 Hz
Zakres cos φ: 0 ÷ 1
Energia
Formuła: W = ∑ P × Δt
Zakresy pomiarowe: 0 ÷ 2000 kWh
Dokładność: ±(7% + 1 cyfra)
Analiza harmonicznych (napięcia i prądu)
Zakres harmonicznych: nieparzyste do 21-szej
Zakres (każda harmoniczna): 0.0 ÷ 100.0%
Zakres dokładności (THD): 0.0 ÷ 1000%
Dokładność: ±(5% + 5 cyfr)
Zakres napięcia (True RMS): 0 ÷ 440 V
Zakres prądu (True RMS): 0 ÷ 200 A
Znamionowa częstotliwość: 50/60Hz
Natężenie oświetlenia Typ B
Typ C
Sposób pomiaru: fotodioda krzemowa
Zakres pomiaru: 0.01 ÷ 20 kLux (Typ B)
0.1 ÷ 20 kLux (Typ C)
Dokładność: ±(5% w.w. + 2 c.) (Typ B)
±(10%w.w. + 3 c.) (Typ C)
Błąd cosinusa: < 2.5% (Typ B)
< 3.0% (Typ C)

 

Wyposażenie standardowe - wersja MI 2086 ST Plus (Standard Plus):

 • Wtyczka Commander zakończona wtykiem
 • sieciowym 1,5 m
 • Uniwersalny przewód pomiarowy 3 x 1,5 m
 • Końcówki pomiarowe, (niebieska i czarna)
 • Futerał
 • Przewód szeregowy RS 232
 • Krokodyl
 • Pasek
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Oprogramowanie EuroLink Pro A1052
 • Zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia 20m S2001
 • Świadectwo sprawdzenia w języku polskim
 • Książka "Pomiary elektryczne"w języku polskim
;