MZC-304 - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

MZC-304

POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki impedancji pętli zwarcia

Termin realizacji
kontakt telefoniczny

Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557):

 • pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45...65Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych.

Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.
Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem 200mA,
 • autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów,
 • pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa.


Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH.

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010, 61557:2007-01
 • kategoria pomiarowa: III 600V (CAT IV 300V)
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67


Pozostałe dane techniczne:

- zasilanie miernika: pakiet akumulatorów lub baterii alkalicznych (rozmiar AA, 4 szt.)
- wydajność akumulatorów (pętla zwarcia): min.5000 pomiarów

Nominalne warunki użytkowania:

 • temperatura pracy: 0...+50°C
 • wilgotność: 20-80%
 • Nominalne napięcia sieci: 220/380V, 230/400V, 240/415V

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Przyrząd spełnia wymagania norm:
PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031 61010-031 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)

;