MMR-630 - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

MMR-630

POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

Termin realizacji
kontakt telefoniczny
Miernik małych rezystancji MMR-630 oprócz bardzo wysokiej dokładności posiada tryby pracy, umożliwiające wykonywanie pomiarów również obiektów o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki). O wszechstronności wykorzystania decydują specjalne funkcje, pozwalające wykorzystać przyrząd również w cyklu produkcyjnym do pomiarów seryjnych, na przykład podczas kontroli dużych partii. MMR-630 cechuje bardzo duża rozdzielczość (0,1μΩ), co decyduje o bardzo dużej dokładności pomiaru, a przy tym moze byc stosowany również przy pomiarach rezystancji obiektów indukcyjnych (transformatory, silniki).

 

Podstawowe informacje dotyczące miernika

Pomiary obiektów o charakterze rezystancyjnym:
- połączeń spawanych i lutowanych, połączeń szyn wyrównawczych, przewodów uziemiających,
- styków, spoin szyn kolejowych, przewodów i kabli,
- pomiar metodą czteroprzewodową.

Pomiary obiektów o charakterze indukcyjnym:

- uzwojeń silników, transformatorów, cewek o niskiej rezystancji.
- wybór zakresu pomiarowego automatyczny lub ręczny (pomiar obiektów o charakterze indukcyjnym).
- pomiar metodą czteroprzewodową.

Wybór trybu pomiaru dostosowany do typu mierzonego obiektu:

- pomiar szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów o charakterze rezystancyjnym,
- pomiar wydłużony do badań obiektów o charakterze indukcyjnym (możliwy tryb skrócony z nieznacznie ograniczoną dokładnością); z automatycznym rozładowaniem obiektu po pomiarze.

Wybór trybu pomiaru w zależności od zastosowania (m. in. kontrola serii wyrobów):

- pomiar w trybie normalnym - wyzwalany po każdorazowym wciśnięciu przycisku „START”,
- pomiar w trybie automatycznym - przyrząd oczekuje na podłączenie wszystkich czterech przewodów pomiarowych do obiektu, po czym automatycznie uruchamia pomiar prądem w jednym lub obu kierunkach i wylicza wartość średnią rezystancji,
- pomiar w trybie ciągłym - miernik powtarza kolejne cykle pomiarowe z przerwami co 3 sekundy (dla obiektów o charakterze rezystancyjnym), lub wykonuje pomiar nieprzerwanie (dla obiektów o charakterze indukcyjnym).

Tryb okienkowy:
- umożliwia ustawienie górnej i dolnej granicy, pomiędzy którymi powinien znaleźć się wynik pomiaru, sygnalizacja dźwiękowa wyjścia poza zakres.

Możliwość wykonywania pomiarów nawet przy zakłóceniach o wartości pięciokrotnie wyższej od sygnału mierzonego.

Pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC.

;