PROGRAM SONEL PE 4 - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

Program SONEL PE 4

POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  • PROGRAM SONEL PE 4
    PROGRAM SONEL PE 4
Termin realizacji
do 3 dni

Program pozwala na dokumentowanie następujących rodzajów pomiarów:
- badania skuteczności samoczynnego wyłączenia (TN-C-S, TT, IT),
- badania parametrów wyłączników - RCD,
- badania stanu izolacji obwodów (TN-C, TN-S),
- badania stanu izolacji kabli,
- badania stanu instalacji odgromowej i uziomów,
- badania ciągłości przewodów,
- badania elektronarzędzi,
- badania rezystancji izolacji silników,
- badania rezystancji styczników,
- badania rezystancji wyłączników,
- badania urządzeń transformatorowych.

Sonel PE 4 automatycznie dokonuje obliczeń, ocenia otrzymane wyniki, wykonuje raporty oraz archiwizuje zebrane dane.
Zawiera szereg funkcji, których stosowanie znacznie upraszcza sporządzanie protokołów oraz skraca czas ich wykonywania, co ostatecznie wpływa na obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem dokumentacji.

Przykładem takich funkcji mogą być miedzy innymi:
- zespolone punkty pomiarowe - zespół powtarzających się punktów pomiarowych, zgrupowanych przez użytkownika, wpisywany jednorazowo do tabeli,
- seryjne wypełnianie kolumn wartościami - użytkownik może zaznaczyć fragment lub całą kolumnę i wypełnić ją serią danymi,
- analiza danych - program poddaje analizie dane wprowadzane przez użytkownika oceniając ich zgodność z wymaganiami,
- możliwość przyporządkowania danych z miernika do wskazanej przez użytkownika kolumny,
- pobieranie danych ze szkiców opracowanych w programie Sonel Schematic,
- właściwości kolumn w tabelach - możliwość zmiany opisów w nagłówkach, zmiany zaokrąglania, ukrywanie kolumn, tworzenie własnej legendy do nagłówka,
- sporządzanie harmonogramu pomiarów elektrycznych,
- nowoczesny interfejs programu,
- możliwość wydruku skróconych protokołów,
- wstawianie rysunków i zdjęć pod tabelami protokołów,
- tworzenie własnych widoków tabel protokołów,
- współpraca z miernikami firm Sonel S.A.,
- importowanie danych i automatyczne wstawianie do protokołów z rysunków utworzonych programem Sonel Schematic,
- możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji,
- nowe możliwości związane z edycją tabel,
- zapisywanie protokołów w formacie PDF,
- możliwość wstawianie obok podpisu obrazu z pieczątką i podpisem,
- wpisywanie zespolonych punktów pomiarowych - zespół powtarzających się punktów pomiarowych, zgrupowanych przez użytkownika, wpisywany jednorazowo do tabeli,
- seryjne wypełnianie kolumn wartościami - użytkownik może zaznaczyć fragment lub całą kolumnę i wypełnić ją serią danymi,
- analiza danych - program poddaje analizie dane wprowadzane przez użytkownika oceniając ich zgodność z wymaganiami,
- właściwości kolumn w tabelach - możliwość zmiany opisów w nagłówkach, zmiany zaokrąglania, ukrywanie kolumn,

 

;