Program Sonel Schematic - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

Program SONEL SCHEMATIC

POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  • Program Sonel Schematic
    Program Sonel Schematic
Termin realizacji
do 3 dni
  • Program Sonel Schematic
    Program Sonel Schematic

Inne cechy programu:
- prosty w obsłudze - prawie wszystkie czynności w programie wykonuje się myszką;
- możliwość tworzenia/edycji/ukrywania warstw;
- możliwość użycia w schematach wszystkich dostępnych kolorów;
- narzędzie do łączenia ze sobą elementów;
- biblioteki gotowych do użycia elementów;
- zaawansowane możliwości dostosowania obiektów;
- możliwość użycia dowolnej czcionki do opisu elementu na rysunku;
- zdefiniowane rozmiary papieru dla formatów: A3, A4, A5, B3, B4, B5;
- możliwość cofnięcia aż do 50 ostatnio wykonanych operacji;
- kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie jednego lub grupy elementów;
- ustawianie kolejności elementów w warstwie (przesunięcie na spód, przesunięcie do przodu, przesunięcie o jeden poziom w górę, przesunięcie o jeden poziom w dół);
- obracanie, przesuwanie i skalowanie elementów;
- wyrównanie kształtów względem siebie wg. wybranych kryteriów;
- możliwość włączenia przyciągania do siatki;
- 24 style wypełnienia gradientowego;
- zabezpieczanie/odbezpieczanie elementów przed edycją;
- opisy elementów z możliwością ukrycia;
- grupowanie elementów w jeden nowy;
- powiększanie - edycja jest możliwa w każdym widoku;
- wstawianie do schematu obrazów (skalowanie, obracanie);
- zapisywanie do formatu DCS lub DXF (AutoCad);
- eksport do pliku: WMF, BMP, JPEG;
- edytor bibliotek;
- drukowanie.

;