MIERNIKI PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
A A A

Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 Następna »
 • Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI 525 + miernik CMM-10 GRATIS !!!

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Wielofunkcyjny miernik parmetrów instalacji elektrycznych MPI-525 jako jedyny umożliwia automatyczny pomiar rezystancji izolacji kabli 3, 4 i 5 żyłowych za pomocą dodatkowego adaptera przy napięciu 2500V. Jako jeden z nielicznych umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia, równierz w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD (pomiar prądem 15mA). Umożliwia także pomiar rzeczywistego czasu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika.

   

  Pomiar impedancji pętli zwarciowej:
  - pomiar impedancji prądem rzędu 23A ( 44A przy napięciu między fazowym ) - rezystor zwarciowy RZW=100Ω
  - zakres napięć pomiarowych: 95...440V, częstotliwoœć 45...65Hz
  - pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczoœcią do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o I Δn≥30mA bez ich zadziałania
  - automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego: rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego
  - pomiary przy użyciu wtyczni UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (równierz przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o dłygoœci 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz.

  Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
  - pomiar wyłączników zwykłych, krócznozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500, 1000mA
  - funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciœnięciu przycisku START miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwoœcią pomiaru impedancji petli zwarcia L-PE prądem 15mA)
  - kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownia: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny)
  - pomiar prądu wyzwolenia IA prądem narastającym
  - pomiar czasu zadziałania tAprzy prądach 1/2IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn
  - pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika
  - wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów
  - możliwoœć pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD
  - pomiary dla napięcia 95...270V
  Pomiar rezystancji izolacji
  - napięcie pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V oraz 2500V
  - pomiar rezystancji izolacji do 10GΩ
  - zabezpieczenie miernika przed obecnoœcią napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru
  - samoczynne rozładowanie pojemnoœci mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru
  - automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji przewodów i kabli 3, 4 i 5 żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoIso-2500
  - akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji

  Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
  - pomiar ciągłoœci przewodu ochronnego prądem ≥200mA w dwóch kierunkach
  - pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i œwietlną ( zielona dioda )
  - autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwoœć stosowania przewodów dowolnej długoœci

  Pomiar rezystancji uziemienia:
  - pomiar metodą techniczną 3-przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi
  - wewnętrzne Ÿródło napięcia o częstotliwoœci odpowiedniej dla sieci 50/60Hz

  Szybkie sprawdzenie poprawnoœci podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej

  Sygnalizacja kolejnoœci faz

  Sygnalizacja wysokiego napięcia na złączach miernika (żółta dioda)

  Pamięć 990 rekordów (57500 pojedyńczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe

  Zasilanie z baterii lub akumulatora

  Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557

 • Wielofunkcyjny miernik MPI-508 + miernik CMM-10 GRATIS !!!

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych MPI-508 przeznaczony jest do kompleksowych pomiarów parametrów instalacji eletrycznych ( impedancji pętli zwarcia - równierz w instalacjach wyposażonych w wyłączniku RCD, parametrów wyłączników RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych wyrównawczych ), rejestracji napięć przemiennych, prądu, mocy, oraz sprawdzania kolejności faz. Przyrząd zapewnia wykonanie pomiarów parametrów sieci elektrycznych, zgodnie z normą PN-EN61557.

  Pomiar parametrów pętli zwarcia:
  - pomiary parametrów pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 115V/200V,127/220V, 220/280V, 230/400V, 240/415V o częstotliwościach 45...65 Hz.
  - pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA z rozdzielczością 0,01Ω, bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

  Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:
  - pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różniciwych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000mA

  Pomiar rezystancji izolacji
  - trzy napięcia pomiaru rezystancji izolacji: 250V, 500V i 1000V
  - automatyczny pomiar wszystkich rezystancji w przewodach 3, 4 i 5 żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adeptera AutoISO 1000A

  Niskonapięciowy poamir rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych
  - pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem >200mA w dwóch kierunkach
  - kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów

  Sprawdzanie kolejności faz

  Miernik instalacji elektrycznych MPI-508 pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, częstotliwości oraz mocy czynnej przy użyciu dodatkowych cęgów

 • Fluke 1651B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Fluke 1651B — Uniwersalny tester do codziennych prac każdego instalatora. Oto przyrząd, który znajduje zastosowanie każdego dnia, spełniając wszystkie stawiane mu podstawowe wymagania. Jest to najlepszy przyrząd do podstawowych zadań dla wszystkich elektryków i instalatorów.

 • Fluke 1652B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Fluke 1652B: Idealny tester dla diagnostyków – profesjonalistów
  Z uwagi na swoje dodatkowe funkcje, jest to naprawdę doskonały wybór dla fachowców. Potwierdza to także fakt, że pomimo tylu zaawansowanych opcji, przyrząd ten jest prosty w użyciu, nawet dla osób, które przez dłuższy czas nie miały z nim styczności. Jego obsługa jest intuicyjna i łatwa do zapamiętania.

 • Fluke 1653B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Fluke 1653B: Kompleksowy tester dla zaawansowanych użytkowników
  Przyrząd ten posiada wszystkie funkcje — jednym słowem, nic mu więcej nie brakuje. Wyniki wszystkich niezbędnych pomiarów zapisywane są w jego wewnętrznej pamięci, co ułatwia ich późniejszą dokumentację. Przyrząd ten stanowi zatem kompletne rozwiązanie dla zawodowców — zwłaszcza dla wykonawców — oraz tych użytkowników, którzy chcą dysponować najlepszym dostępnym obecnie tego typu przyrządem i wiedzą jak go w pełni wykorzystać.

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 Następna »
;