Przyrządy pomiarowe do pomiarów elektroinstalacyjnych - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

POMIARY ELEKTRYCZNE

 • Zobacz wszystkie | Strony: POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL
 • Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI 525 + miernik CMM-10 GRATIS !!!

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Wielofunkcyjny miernik parmetrów instalacji elektrycznych MPI-525 jako jedyny umożliwia automatyczny pomiar rezystancji izolacji kabli 3, 4 i 5 żyłowych za pomocą dodatkowego adaptera przy napięciu 2500V. Jako jeden z nielicznych umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia, równierz w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD (pomiar prądem 15mA). Umożliwia także pomiar rzeczywistego czasu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika.

   

  Pomiar impedancji pętli zwarciowej:
  - pomiar impedancji prądem rzędu 23A ( 44A przy napięciu między fazowym ) - rezystor zwarciowy RZW=100Ω
  - zakres napięć pomiarowych: 95...440V, częstotliwoœć 45...65Hz
  - pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczoœcią do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o I Δn≥30mA bez ich zadziałania
  - automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego: rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego
  - pomiary przy użyciu wtyczni UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (równierz przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o dłygoœci 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz.

  Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
  - pomiar wyłączników zwykłych, krócznozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500, 1000mA
  - funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciœnięciu przycisku START miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwoœcią pomiaru impedancji petli zwarcia L-PE prądem 15mA)
  - kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownia: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny)
  - pomiar prądu wyzwolenia IA prądem narastającym
  - pomiar czasu zadziałania tAprzy prądach 1/2IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn
  - pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika
  - wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów
  - możliwoœć pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD
  - pomiary dla napięcia 95...270V
  Pomiar rezystancji izolacji
  - napięcie pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V oraz 2500V
  - pomiar rezystancji izolacji do 10GΩ
  - zabezpieczenie miernika przed obecnoœcią napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru
  - samoczynne rozładowanie pojemnoœci mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru
  - automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji przewodów i kabli 3, 4 i 5 żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoIso-2500
  - akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji

  Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
  - pomiar ciągłoœci przewodu ochronnego prądem ≥200mA w dwóch kierunkach
  - pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i œwietlną ( zielona dioda )
  - autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwoœć stosowania przewodów dowolnej długoœci

  Pomiar rezystancji uziemienia:
  - pomiar metodą techniczną 3-przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi
  - wewnętrzne Ÿródło napięcia o częstotliwoœci odpowiedniej dla sieci 50/60Hz

  Szybkie sprawdzenie poprawnoœci podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej

  Sygnalizacja kolejnoœci faz

  Sygnalizacja wysokiego napięcia na złączach miernika (żółta dioda)

  Pamięć 990 rekordów (57500 pojedyńczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe

  Zasilanie z baterii lub akumulatora

  Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557

 • Wielofunkcyjny miernik MPI-508 + miernik CMM-10 GRATIS !!!

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych MPI-508 przeznaczony jest do kompleksowych pomiarów parametrów instalacji eletrycznych ( impedancji pętli zwarcia - równierz w instalacjach wyposażonych w wyłączniku RCD, parametrów wyłączników RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych wyrównawczych ), rejestracji napięć przemiennych, prądu, mocy, oraz sprawdzania kolejności faz. Przyrząd zapewnia wykonanie pomiarów parametrów sieci elektrycznych, zgodnie z normą PN-EN61557.

  Pomiar parametrów pętli zwarcia:
  - pomiary parametrów pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 115V/200V,127/220V, 220/280V, 230/400V, 240/415V o częstotliwościach 45...65 Hz.
  - pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA z rozdzielczością 0,01Ω, bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

  Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:
  - pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różniciwych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000mA

  Pomiar rezystancji izolacji
  - trzy napięcia pomiaru rezystancji izolacji: 250V, 500V i 1000V
  - automatyczny pomiar wszystkich rezystancji w przewodach 3, 4 i 5 żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adeptera AutoISO 1000A

  Niskonapięciowy poamir rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych
  - pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem >200mA w dwóch kierunkach
  - kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów

  Sprawdzanie kolejności faz

  Miernik instalacji elektrycznych MPI-508 pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, częstotliwości oraz mocy czynnej przy użyciu dodatkowych cęgów

 • MI 2170 Multiservicer Profesjonalny tester bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Testery urządzeń PAT

  Cyfrowy przyrząd do kompleksowego sprawdzania bezpieczeństwa maszyn, tablic rozdzielczych, urządzeń przenośnych i powszechnego użytku zasilanych elektrycznie.

  Wytrzymała, lekka konstrukcja i prosta obsługa czynią Multiservicer idealnym rozwiązaniem do sprawdzania elektrycznego bezpieczeństwa w różnych zakładach produkcyjnych, punktach serwisowych i laboratoriach badawczo-rozwojowych.
  Funkcje pomiarowe obejmują: wysokonapięciowe testy wytrzymałości dielektryka napięciami 2500 V i 1000 V z ustawianym poziomem prądu upływowego przerywającym pomiary, pomiar napięcia dc rezystancji izolacji, sprawdzanie ciągłości PE, sprawdzanie prądem 10A połączeń uziemiających, pomiar czasu rozładowania, pomiar prądu upływowego i testu funkcjonalności.
  Multiservicer umożliwia pomiary zainstalowanych na stałe odbiorników elektrycznych lub jednofazowych małych obciążeń podłączonych przy pomocy wtyczek shuko.
  Wersja MI 2171 przeznaczona jest głównie do testowania maszyn.

 • Multimetr Przemysłowy CMM-40

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Multimetr TRMS CMM-40 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji, pojemności elektrycznej, częstotliwości (elektrycznej i elektronicznej), cyklu roboczego (wypełnienia), a także testowania diod, ciągłości połączeń oraz pomiaru temperatury.

 • AD 225

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

  Przyrząd typu AD 225 jest nowoczesnym, cyfrowym miernikiem rezystancji izolacji. Został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu go przy pomiarach izolacji elektrycznej elementów urządzeń elektroenergetycznych. Dobór napięć pomiarowych oraz pamiętanie wyników pomiaru w określonych punktach czasowych umożliwia obliczenie współczynników absorpcji izolacji uzwojeń silników, transformatorów, linii kablowych oraz innych elementów izolacyjnych.

  Miernik może być wykorzystany także wszędzie tam gdzie istnieje konieczność sprawdzenia jakości izolacji przy napięciach oferowanych przez przyrząd.

  Bezpieczeństwo korzystania z miernika przy tak dużych napięciach probierczych zwiększa układ automatycznego rozładowania obiektu mierzonego w czasie zatrzymywania pomiaru i wyłączania miernika.

 • AD 902

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Elektroniczny miernik typu AD 902 z odczytem analogowym służy do pomiaru rezystancji izolacji obiektów typu: kable, transformatory, silniki, dielektryki kondensatorów, elementy izolacyjne itp. Umożliwia prosty i obiektywny pomiar wskaźników absorpcji izolacji R15, R60, R300 oraz obserwacje zjawisk przejściowych w obiekcie występujących w trakcie pomiaru. Szczególnie predysponowany jest do pracy w terenie oraz trudnych warunkach przemysłowych.

 • AD2025

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Elektroniczny miernik typu AD 2025 z odczytem cyfrowym służy do pomiaru rezystancji izolacji obiektów typu: kable, transformatory, silniki, dielektryki kondensatorów, elementy izolacyjne itp. Umożliwia prosty i obiektywny pomiar wskaźników absorpcji izolacji R15, R60, R300 oraz obserwacje zjawisk przejściowych w obiekcie występujących w trakcie pomiaru. Szczególnie predysponowany jest do pracy w terenie oraz trudnych warunkach przemysłowych. Ponadto miernik umożliwia pomiar wartości skutecznej napięcia przemiennego.

 • AD2050

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

  Przyrząd typu AD2050 przeznaczony jest do pomiarów rezystancji izolacji elementów urządzeń elektroenergetycznych: silników, transformatorów, linii kablowych, elementów izolacyjnych itp. ponadto miernik AD2050 umożliwia pomiar  wartości skutecznej napięcia przemiennego.

 • AD510

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Przyrząd typu AD510 przeznaczony jest do pomiarów rezystancji uziemień metodą techniczną, trójzaciskową oraz do pomiarów rezystywności gruntu metodą czterozaciskową.

  Miernik posiada wygodną, poręczną obudowę. Zasilanie z alkalicznych baterii typu AA (4 szt.) pozwala na korzystanie z miernika w każdych warunkach.

  Jego mała masa i niewielkie wymiary powodują, że jest on bardzo wygodny w użyciu.

 • AD710

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

  Przyrząd typu AD710 przeznaczony jest do pomiarów z dużą dokładnością rezystancji elementów przewodzących urządzeń elektroenergetycznych: uzwojeń silników, transformatorów, szyn przewodzących, kontroli stanu zacisków, połączeń śrubowych, styków przełączników i styczników.

 • AD7100

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

  Miernik bardzo małych rezystancji Mikroomomierz typ AD7100 jest nowoczesnym miernikiem służącym do 4-zacikowego pomiaru rezystancji elementów przewodzących takich jak: styki przekaźników, zaciski, połączenia dociskowe, śrubowe, lutowane, itp.

  Miernik charakteryzuje się łatwością i prostotą obsługi. Wyposażony został w nowoczesne akumulatory żelowe-ołowiowe co znacznie wydłuża czas użytkowania miernika w stosunku do akumulatorów NiCd lub NiMH. Duży, podświetlany wyświetlacz LCD znacznie poprawia komfort pracy z miernikiem.

  Miernik ponadto charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami metrologicznymi. Brak tętnień oraz stabilizacja prądów pomiarowych (0,1A - 100A) wpływa znacznie na dokładność pomiarów.

  Przyrząd został wyposażony w układ kontroli poprawności dołączenia przewodów pomiarowych, kontrolę temperatury układu stabilizacji prądu pomiarowego.

 • Adapter AGT-16P( adapter gniazd trójfazowych)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • BM-338 Profesjonalny diagnostyczny multimetr samochodowy

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Profesjonalny diagnostyczny multimetr samochodowy z podwójnym wyświetlaczem 4¾ cyfry (40 000) i 4 cyfry (9999), posiada wiele funkcji samochodowych: RPM, kąt zwarcia styków, czas wtrysku PFI/TBI dla wtrysku jedno- lub wielopunktowego itd. Posiada również detektor/skaner kodów DTC (Mercedes-Benz) oraz testy: sondy l (O2), alternatora, diod, ciągłości.


 • BM-805 Miernik uniwersalny

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Uniwersalny miernik BRYMEN BM 805 przeznaczony do profesjonalnych zakładów elektronicznych, dziś w rewelacyjnej cenie dostępny dla elektryka, elektronika, hobbysty, z podświetlanym wyświetlaczem, pomiar True RMS

  Właściwości:

  - Automatyczny/ręczny wybór zakresu pomiarowego
  - Wysoka czytelność wyświetlacza LCD (h=24mm)
  - HOLD– zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
  - MAX HOLD – zatrzymanie wartości MAX na LCD
  - Δ – pomiar różnicowy
  - Jednokanałowy pomiar temperatury
  - Autowyłączenie po 30min. bezczynności
  - Obudowa bryzgoszczelna z trudnopalnego tworzywa, z holsterem, odchylaną stopką i uchwytem na pasek
  - Sygnalizacja akustyczno-optyczna o możliwości zniszczenia miernika w wyniku niezgodnego z wybraną funkcją pomiarową podłączenia przewodów do gniazd wejściowych miernika
  - Sygnalizacja wyczerpania baterii

 • BM-859CF Profesjonalny multimetr cyfrowy

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Profesjonalny multimetr cyfrowy z wyświetlaczem 4-4/5 cyfry (50 000 max.) przełączanym na 5-4/5 cyfry (500 000 max.) dla pomiaru DCV oraz 6 cyfr (999 999) dla pomiaru częstotliwości, pomiarem True RMS (AC+DC – pasmo 100kHz) oraz zł. optycznym RS232C.Szybkie próbkowanie, wysokie rozdzielczości, wysoka dokładność bazowa i najwyższy stopień ochrony to dalsze cechy tego miernika.

 • Cyfrowy miernik cęgowy CMP-1006

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Cyfrowy miernik cęgowy CMP-1006

  - Pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS) i stałego do 1000A
  - Pomiar pocxątkowego prądu rozruchowego (bardzo duza częstotliwośc próbkowania - funkcja INRUSH)
  - Pomiar napięcia stałego i przemiennego (TRUE RMS) do 600V
  - Pomiar rezystancji i test ciągłości połaczeń: dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 40Ω)
  - Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza)
  - Pomiar częstotliowści
  - Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)
  - Test diod

 • Cyfrowy miernik cęgowy CMP-400

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Cyfrowy miernik cęgowy CMP-400 przeznaczony jest do bezpośredniego pomiaru prądu przemiennego do 400A. Przyrząd pozwala także zmierzyć napięcia stałe i przemienne do 600V z wykorzystaniem dodatkowych przewodów pomiarowych. Dodatkowym atutem miernika jest pomiar rezystancji oraz ciągłości połączeń z sygnalizacją akustyczną. Możliwy jest również pmiar temperatury za pomocą sondy znajdującej się w wyposażeniu miernika.

 • Cyfrowy miernik cęgowy CMP-401

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Cyfrowy miernik cęgowy CMP-401 przeznaczony jest do bezpośredniego pomiaru prądu stałego i przemiennego do 400A. Przyrząd pozwala także zmierzyć napięcia stałe i przemienne do 600V z wykorzystaniem dodatkowych przewodów pomiarowych. Dodatkowym atutem miernika jest pomiar rezystancji oraz ciągłości połączeń z sygnalizacją akustyczną. Możliwy jest również pomiar pojemności oraz pomiar temperatury za pomocą sondy znajdującej się w wyposażeniu miernika.

 • Fluke 1651B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Fluke 1651B — Uniwersalny tester do codziennych prac każdego instalatora. Oto przyrząd, który znajduje zastosowanie każdego dnia, spełniając wszystkie stawiane mu podstawowe wymagania. Jest to najlepszy przyrząd do podstawowych zadań dla wszystkich elektryków i instalatorów.

 • Fluke 1652B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Fluke 1652B: Idealny tester dla diagnostyków – profesjonalistów
  Z uwagi na swoje dodatkowe funkcje, jest to naprawdę doskonały wybór dla fachowców. Potwierdza to także fakt, że pomimo tylu zaawansowanych opcji, przyrząd ten jest prosty w użyciu, nawet dla osób, które przez dłuższy czas nie miały z nim styczności. Jego obsługa jest intuicyjna i łatwa do zapamiętania.

 • Fluke 1653B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Fluke 1653B: Kompleksowy tester dla zaawansowanych użytkowników
  Przyrząd ten posiada wszystkie funkcje — jednym słowem, nic mu więcej nie brakuje. Wyniki wszystkich niezbędnych pomiarów zapisywane są w jego wewnętrznej pamięci, co ułatwia ich późniejszą dokumentację. Przyrząd ten stanowi zatem kompletne rozwiązanie dla zawodowców — zwłaszcza dla wykonawców — oraz tych użytkowników, którzy chcą dysponować najlepszym dostępnym obecnie tego typu przyrządem i wiedzą jak go w pełni wykorzystać.

 • IMI-33 + przewody i futerał

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Induktorowy miernik izolacji IMI-33 przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji w różnych urzadzeniach elektrycznych, takich jak: maszyny elektryczne, transformatory, oprawy oswietleniowe, grzejniki, instalacje elektryczne.

 • IMI-341 opcja 1 + przewody i futerał

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Induktorowy miernik typu IMI-341 opcja 1  przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji oraz małych rezystancji w różnych urządzeniach elektrycznych.

  Układem pomiarowym tego miernika jest magnetoelektryczny mechanizm logometryczny, który jest zasilany poprzez układ prostowniczy z prądnicy napędzanej ręcznie. W związku z tym miernik nie wymaga innych źródeł energii zasilania, dzięki temu zawsze jest gotowy do użycia, nawet w trudnych warunkach. Prądnica napędzana jest za pośrednictwem korbki i cichobieżnej przekładni zębatej.

 • IMI-341 opcja 2 + przewody i futerał

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Induktorowy miernik typu IMI-341 opcja 2 przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji oraz małych rezystancji w różnych urządzeniach elektrycznych.

  Układem pomiarowym tego miernika jest magnetoelektryczny mechanizm logometryczny, który jest zasilany poprzez układ prostowniczy z prądnicy napędzanej ręcznie. W związku z tym miernik nie wymaga innych źródeł energii zasilania, dzięki temu zawsze jest gotowy do użycia, nawet w trudnych warunkach. Prądnica napędzana jest za pośrednictwem korbki i cichobieżnej przekładni zębatej.

   

 • IMI-413Z + przewody i futerał

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Induktorowy miernik typu IMI-413Z przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych.

 • KEW 6011A

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Miernik KEW6011A jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji elektrycznej, który umożliwia wykonanie 6 podstawowych pomiarów.

 • KEW 6016

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych KEW 6016 jest wyposażony w komplet funkcji pomiarowych.

  Miernik został wykonany z japońską precyzją i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Duży, czytelny ekran LCD w połączeniu z klasycznym przełącznikiem obrotowym i klawiszami funkcyjnymi, pozwolił na uzyskanie wyjątkowej prostoty obsługi. Miernik wyposażony jest w pamięć wewnętrzną 1000 pomiarów oraz optyczny port komunikacji z komputerem poprzez łącze USB.

 • KEW 6050

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki impedancji pętli zwarcia

  KEW 6050 to wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych z pomiarem impedancji pętli zwarcia oraz wyłączników różnicowoprądowych. Miernik wykonuje pomiary przy zastosowaniu najnowszej technologii mikroprocesorowej z możliwością zapisu wyników 300 pomiarów w pamięci i przesyłania ich do komputera za pomocą złącza optycznego RS-232.

 • Lokalizator przewodów LKZ-710

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Lokalizatory przewodów

  Lokalizator LKZ-710 przeznaczony jest do wykrywania przewodów w obiektach budowlanych w różnych środowiskach (beton, cegła, drewno). Urządzenie pozwala wykrywać trasy przewodów będących pod napięciem, bez potrzeby odłączania jakichkolwiek urządzeń od badanej sieci.

 • Lokalizator przewodów i kabli LKZ-700

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Lokalizatory przewodów

  Elektroniczny lokalizator LKZ-700 (indeks: WMPLLKZ700) przeznaczony jest do wykrywania kabli i przewodów w różnych środowiskach (beton, cegła,drewno, ziemia) będących pod napięciem, bez potrzeby odłączania jakichkolwiek urządzeń od badanej sieci, jak i pozbawionych napięcia. Możliwości zastosowania przyrządu są bardzo szerokie a najczęstsze z nich to:

 • MI 2140 Omega PAT Profesjonalny tester bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Testery urządzeń PAT

  Jedno z najnowocześniejszych przenośnych urządzeń do testowania. Przyrząd pozwala na kompletną weryfikację stanu bezpieczeństwa szerokiego zakresu urządzeń (klasy I, klasy II, klasy III). Idealny do okresowych testów kontrolnych, sprawdzania po naprawach serwisowych.

   

   

   

   

   

  • Tryb autotestu do łatwiejszego i szybszego sprawdzania
  - Oferuje listę zaprogramowanych wcześniej, automatycznych procedur pomiarowych, z możliwością programowania własnych.
  - W pamięci rejestruje ponad 4000 wyników automatycznych pomiarów.
  - Wspomaga RFID i Kody paskowe w super szybkim automatycznym testowaniu.

   

  • Wysoka dokładność i bezpieczeństwo
  - Przyrząd odpowiada lub nawet przewyższa wymagania najnowszych norm, dotyczących bezpieczeństwa i sprawdzania urządzeń.
  - We wszystkich warunkach pracy w procesie testowania, zapewnia dużą dokładność i najwyższe zabezpieczenie tak użytkownika, jak również badanych urządzeń.

   

  • Łatwa obsługa
  - Duży wyświetlacz graficzny o dużej rozdzielczości zawiera wszystkie ważne informacje, co ułatwia obsługę w trakcie prowadzonych badań.
  - Klawiatura ze specjalnym joystickiem umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji.
  - Wszystkie pomiary mogą być wykonane bez zewnętrznych adapterów.
  - Opcjonalna drukarka umożliwia natychmiastowy wydruk.

   

  • Oprogramowanie do PC PAT Link
  - Doskonałe narzędzie do dokumentowania, analizowania i drukowania wyników badań.

   

  • Wytrzymała, wodoodporna obudowa
  - Nowa obudowa Metrela zapewnia wysokie zabezpieczenie nawet przy pracy w uciążliwych warunkach.
  - Całe podstawowe wyposażenie mieści się wewnątrz obudowy.

 • MI 2142 Alpha PAT Przenośny tester bezpieczeństwa urządzeń

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Testery urządzeń PAT

  Alpha PAT to nowoczesny przyrząd zbudowany do sprawdzania bezpieczeństwa urządzeń zasilanych elektrycznie zgodnie z obowiązującymi normami.

  Szeroki zakres zastosowań
  Alpha PAT jest przyrządem do sprawdzania parametrów bezpieczeństwa przenośnych urządzeń elektrycznych, wyposażenia informatycznego i kabli wg IEC.


  Łatwa obsługa
  Klawiatura w połączeniu z przyjaznym wyświetlaczem graficznym LCD upraszcza wykonywanie pomiarów.

  Tryb automatycznego testowania zapewnia:
  Skrócone menu - ponad 120 typów ustawień ustalonych wcześniej procedur pomiarowych, bazujących na rodzajach badanych elementów, klasie i długości kabla zasilającego oraz maksymalnym poborze prądu.
  Tryb użytkownika - umożliwia użytkownikowi wybór zaprogramowanej uprzednio kolejności testów

  Test dwoma napięciami, stosowany do sprawdzania urządzeń medycznych.


  Wysoka dokładność i bezpieczeństwo.

  Przyrząd spełnia lub przewyższa wymagania norm bezpieczeństwa i norm na sprawdzane urządzenia

  Wysoka dokładność i najwyższe zabezpieczenie użytkownika oraz sprawdzanego urządzenia podczas testu gwarantowane jest we wszystkich warunkach pracy

  Lekka konstrukcja.

  Zmontowany w trwałej i odpornej obudowie waży poniżej 3,5 kg. Alpha PAT stanie się najbardziej popularnym przyrządem wśród techników wykonujących pomiary w terenie.

  Oprogramowanie PC PAT Link.

  Precyzyjne narzędzie do dokumentowania, analizowania i drukowania protokołów pomiarów.

  Cechy:

  Pomiary pojedyncze lub automatyczne (Wszystkie pomiary True RMS):
  • Ciągłości uziemień
  • Ekranowania
  • Rezystancji izolacji
  • Zastępczego prądu upływowego
  • Różnicowego prądu upływowego
  • Dotykowego prądu upływowego
  • Test funkcjonalności
  • Test przewodów IEC
  • Pomiar prądu cęgami
  • Sprawdzanie polaryzacji

  • Unikalne, skrócone menu
  • Komunikacja z PC, czytnik kodów paskowych
  • Czytnik/edytor RFID lub drukarka
  • Wbudowana pamięć FLASH 4 Mb
  • Ściąganie danych z prędkością 115 000 kbd

 • MI2086

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Wielofunkcyjny miernik instalacji Metrel MI2086, cyfrowy przyrząd pomiarowy do testowania parametrów bezpieczeństwa przeciwporażeniowego instalacji elektrycznych zgodnie z normą IEC/EN 61557.

   

  Kupując miernik w aktualnej promocji otrzymasz dodatkowo:

  • Program Eurolink Pro (A1052)
  • 20m zestaw do pomiaru rezystancji uziemień (S2001)
  • Uwaga: Oferta ważna do wyczerpania zestawów promocyjnych
 • MI3102

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  EurotestXE MI3102 jest typowym reprezentantem nowej serii testerów instalacji elektrycznej produkowanych przez firmę Metrel. Podstawowe zalety jak: lekka konstrukcja, małe wymiary, uzupełniają szerokie możliwości pomiarowe. Kombinacja ta czyni Eurotest XE niezastąpionym narzędziem w sytuacji, gdzie najważniejsze są możliwości i wiarygodność

 • MI3102H

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  MI3102H EurotestXE  2,5  kV  jest  wielofunkcyjnym  miernikiem,  który  poza  wszystkimi  niezbędnymi  funkcjami  pomiarowymi  bezpieczeństwa  instalacji  elektrycznych,  zgodnie  z normą  PN-EN  61557,  pozwala  na  pomiar  rezystancji  izolacji  napięciem  do  2.5  kV  i posiada  zakres  pomiarowy  do  5.5  GΩ.  Dodatkowo,  miernik  MI  3102H  EurotestXE  2,5  kV  pozwala  na  monitorowania napięcia  w  czasie  rzeczywistym,  sprawdzanie  kolejności  wirowania  faz,  pomiar  rezystancji uziemienia  metodą  3-przewodową  (za  pomocą  akcesoriów  wchodzących  w  skład  wyposażenia),  pomiar  natężenia  oświetlenia  oraz  pomiar  prądu  TRMS.  EurotestXE  2,5  kV  posiada wbudowaną  charakterystykę  bezpieczników  i  wyłączników  RCD,  przydatną  do  oceny  wyniku pomiarowego  typu  DOBRY  /  ZŁY.  Wszystkie  wykonane  pomiary  mogą  być  zapisane  w  pamięć przyrządu,  a  następnie  przekopiowane  do  komputera,  za  pomocą  programu  EuroLink  PRO wchodzącego  w  skład  wyposażenia  standardowego. Oprogramowanie  pozwala  na  analizę otrzymanych wyników i przygotowanie oraz wydruk protokółu pomiarowego.

 • MI3125

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  EurotestCOMBO  MI  3125 to  idealne  narzędzie  dla  inżynierów wykonujących  regularne  sprawdzanie  dużej  ilość  systemów  zasilania  typu TT  i  TN.  Umożliwia  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  testów  instalacji  elektrycznych, a także dodatkowo umożliwia monitorowanie napięcia i sprawdzanie kierunku  wirowania  faz.  Wszystkie  wyniki  pomiarów  mogą  zostać  zapisane, a następnie pobrane do komputera przez oprogramowanie EuroLink PRO, pozwalające na przeglądanie wykonanych pomiarów oraz przygotowanie raportu pomiarowego.

  Graficzny ekran LCD z podświetleniem pozwala na łatwy odczyt wyników, parametrów pomiaru oraz komunikatów. Po bokach wyświetlacza zostały umieszczone dwa segmenty diód LED, weryfikujące wynik jako Dobry/Zły. Miernik zaprojektowano tak, aby jak najbardziej ułatwić i uprościć jego obsługę. W czasie wykonywania każdego  pomiaru,  dostępny  jest  ekran  pomocy  wraz  z  rysunkami  granicznymi  opisujący sposób jego wykonania.

 • MI3125B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  EurotestCOMBO  MI  3125B  to  idealne  narzędzie  dla  inżynierów wykonujących  regularne  sprawdzanie  dużej  ilość  systemów  zasilania  typu TT  i  TN.  Umożliwia  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  testów  instalacji  elektrycznych, a także dodatkowo umożliwia monitorowanie napięcia i sprawdzanie kierunku  wirowania  faz.  Wszystkie  wyniki  pomiarów  mogą  zostać  zapisane, a następnie pobrane do komputera przez oprogramowanie EuroLink PRO, pozwalające na przeglądanie wykonanych pomiarów oraz przygotowanie raportu pomiarowego.

  Graficzny ekran LCD z podświetleniem pozwala na łatwy odczyt wyników, parametrów pomiaru oraz komunikatów. Po bokach wyświetlacza zostały umieszczone dwa segmenty diód LED, weryfikujące wynik jako Dobry/Zły. Miernik zaprojektowano tak, aby jak najbardziej ułatwić i uprościć jego obsługę. W czasie wykonywania każdego  pomiaru,  dostępny  jest  ekran  pomocy  wraz  z  rysunkami  granicznymi  opisujący sposób jego wykonania.

 • MMR-630

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

  Miernik małych rezystancji MMR-630 oprócz bardzo wysokiej dokładności posiada tryby pracy, umożliwiające wykonywanie pomiarów również obiektów o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki). O wszechstronności wykorzystania decydują specjalne funkcje, pozwalające wykorzystać przyrząd również w cyklu produkcyjnym do pomiarów seryjnych, na przykład podczas kontroli dużych partii. MMR-630 cechuje bardzo duża rozdzielczość (0,1μΩ), co decyduje o bardzo dużej dokładności pomiaru, a przy tym moze byc stosowany również przy pomiarach rezystancji obiektów indukcyjnych (transformatory, silniki).
 • MPI-502

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Cyfrowy miernik wielofunkcyjny z nowoczesną obudową wykonaną w stopniu ochrony IP67 z dużym, czytelnym wyświetlaczem oferuje wygodę użytkowania, a także zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem. MPI-502 to idealny wybór dla osób preferujących urządzenia małe i poręczne.

   

  Przyrząd pozwala na wykonywanie pomiarów:

  -Impedancji pętli zwarciowej.
  -Parametrów wyłączników różnicowoprądowych.
  -Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557).
  -Napięcia i częstotliwości sieci.

   

  MPI-502 umożliwia również pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodzie L-PE dla sieci zabezpieczonych wyłącznikami RCD, który odbywa się bardzo małym prądem, lecz w sposób zapewniający również bardzo dużą dokładność.

   

  Kolejną funkcją MPI-502 jest pomiar wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A; zwykłych, selektywnych oraz krótko zwłocznych. Pomiary mogą być wykonywane również w trybie Auto (kilka wybranych pomiarów RCD bez konieczności ich kolejnego wyzwalania, łącznie z pomiarem pętli zwarciowej). Unikatową funkcją jest możliwość pomiaru czasu i prądu zadziałania przy tylko jednym wyzwoleniu wyłącznika. Zapisywane do pamięci wyniki pomiarów można przesłać bezprzewodowo do komputera.

   

  MPI-502 z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych, a dzięki dodatkowym funkcjom, niedostępnym w innych miernikach, pozwala na maksymalne uproszczenie wykonywania pomiarów.

 • MRU-20

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Miernik uziemienia MRU-20

 • MRU-21

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Prosty miernik, umożliwiający pomiar uziemień metodą techniczną oraz pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Przyrząd cechuje łatwość obsługi, wysoka odporność na zakłócenia oraz duża dokladność.

 • MZC-304

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki impedancji pętli zwarcia

  Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557):

  - pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45...65Hz,
  - pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych.

  Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.
  Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

  - pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem 200mA,
  - autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów,
  - pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa.


  Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
  Pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
  Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH.

   

 • Miernik BM-525

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

   

  Cechy miernika
  · Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
  · DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
  · Pomiar temperatury
  · Pamieć pomiarów: 87000 pojedynczych, 43000 podwójnych
  · Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów
  · Wybór interwałów próbkowania od 0,05s do 600s
  · Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
  · RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
  · Rejestracja wartości MIN/MAX
  · CREST - rejestracja wartości szczytowych Max, MIN, MAX-MIN
  · EF - bezdotykowa detekcja poka elektrycznego (napięcia)
  · Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
  · Hi-Z - pomiar napięcia o wysokiej impedancji wejścia
  · Lo-Z - pomiar napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacje zakłóceń)
  · AutoCheck - automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
  · Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń
  · Test ciągłości
 • Miernik BM-807

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Idealny podstawowy miernik dla elektryka, elektronika, hobbysty z podświetlanym wyświetlaczem, pomiarem TrueRMS oraz pomiarem temperatury

  Cechy kontrukcyjne i użytkowe
  · Duży, czytelny wyświetlacz LCD (h=24mm)
  · Automatyczny/ręczny wybó zakresu pomiarowego
  · HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
  · MAX HOLD - zatrzymanie wartości MAX na LCD
  · Δ- pomiar różnicowy
  · Sygnalizacja akustyczno-optyczna o możliwości zniszczenia miernika w wyniku niezgodnego z wybraną funkcją pomiarową podłączenia przewodów do gniazd pomiarowych miernika
  · Sygnalizacja wyczerpania baterii
  · Autowyłączenie po 30 min bezczynności
  · Obudowa bryzgoszczelna z trudnopalnego tworzywa, z holsterem, odchylaną stopką i uchwytem na pasek
 • Miernik BM-817

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Multimetr zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w przemyśle, posiadają wyświetlacz 3-5/6 cyfry (5000), pomiary TrueRMS, interfejs optyczny RS232C, pełne zabezpieczenie zakresów pomiarowych. Ponadto miernik cechuje się dużą dokładnością bazową 0,08%

 • Miernik UT-107

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Miernik UT-017 wyposażony jest w olbrzymi wyświetlacz LCD, który oprócz wyświetlania ikon i cyfr informuję także w które gniazda nalezy włożyć przewody pomiarowe. Miernik oprócz standardowych pomiarów wielkości elektrycznych posiada także możliwość pomiaru temperatury, częstotliwości prądu, współczynnika wypełnienia impulsów oraz niezwykle przydatną funkcję testu akumulatorów 12V. Na uwagę zasługuję specjalne gumo podobne tworzywo sztuczne, z którego zostało wykonane obrzeże obudowy, dzięki czemy miernik nie wyślizguję się i idelanie leży w dłoni. Miernik doskonale spełnia potrzemy w zakresie pomiarów w pojazdach mechanicznych.

 • Miernik UT-33B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Podstawowy kieszonkowy multimetr cyfrowy o małych gabarytach wyposażony w podświetlany wyświetlacz, doskonałe parametry elektryczne i niezwykle przydatną funkcję sprawdzania baterii 1,5V/9V/12V.

 • Miernik UT-33D

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Podstawowy kieszonkowy multimetr cyfrowy o małych gabarytach wyposażony w podświetlany wyświetlacz, doskonałe parametry elektryczne i funkcję testera ciągłości oraz generator przebiegu prostokątnego.

 • Miernik UT-50A

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Uniwersalny, solidny i dobrze zabezpieczony miernik posiadający wszystkie podstawowe funkcje pomiarowe w bardzo dobrych zakresach pomiarowych.

 • Miernik UT-53

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Miernik UT-53 daje zaskakujące możliwości w stosunku do ceny. Idealny wybór , by wygodnie przeprowadzać pomiary zarówno na lini produkcyjnej jak i w laboratorium. Wszystkie funkcje pomiarowe realizowane są w bardzo szerokim zakresie pomiarowym.

 • Miernik UT-55

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Miernik UT-55 posiada 11 funkcji pomiarowych. Obok podstawowych funkcji umożliwiających pomiary takich wielkości elektrycznych jak: napięcie i natężenie prądu stałego i zmiennego czy rezystancji, miernik umożliwia równierz pomiary pojemności, temperatury i częstotliwości prądu. UT-55 jestwyposażony w specjalne, wysokiej jakości przewody pomiarowe spełniające standard IEC1010. Nadaję się doskonale do pomiarów i kalibracji wyposażenia elektrycznego.

 • Miernik UT-58C

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Klasyczny, dobrek klasy miernik uniwerslany o wyjątkowo dużym i czytelnym wyświetlaczu informującym użytkownika, w które gniazda należy włożyć końcówki przewodów pomiarowych.

 • Miernik UT-60B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Miernik UT-60B to profesjonalny multimetr cyfrowy, który przy stosunkowo niskiej cenie zapewnia niesamowite możliwości pomiarowe. Oprócz możliwości pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w wielu wygodnych zakresach, umożliwia także pomiar pojemności kondensatorów i częstotliwości prądu zmiennego. Ponadto posiada rozliczne funkcję specjalne jak: pomiar względny, pomiar współczynnika wypełnienia impulsów elektrycznych, detektor wykrywajcy obecność sygnałów AC, oraz pętle 4-20mA przydatną np. w badaniu układów logicznych.

 • Miernik UT-70A

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Miernik UT-70A dzięki swym nowoczesnym rozwiązaniom, oprócz standardowych pomiarów napiścia AC i DC, czy natężenia prądu AC i DC, umożliwia równierz pomiary takich wielkości elektrycznych jak: indukcyjność, pojemność, rezystancję aż do 2000MΩ, pomiar temperatury w dwóch skalach Celsiusa i Fahrenheita, pomiar stanów logicznych urządzeń cyfrowych. Posiada funkcję zapamietywania wartości maksymalnej oraz wartości ostatniego pomiaru.

 • Miernik UT-70C

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Miernik UT-70C to praktyczny, dla zastosowań w wielu gałęziach przmysłu wysokiej technologii, do rejestracji i monitorowania szerokiego zakresu wielkości elektrycznych w ramach czasowych. Umożliwia on zapis wartości maksymalnej, minimalnej i średniej w długim przedziale czasowym, przesyłając dane wprost do komputera przez interfejs RS232 z optyczną izolacją wejścia. Funkcja automatycznego zapamiętywania wartości wychwytuje rezultaty automatycznie, umożliwiając różne skomplikowane pomiary.

 • Miernik UT-71A

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  UT-71A to miernik o dokładności przyrządów laboratoryjnych i posiadający znakomite parametry pomiarowe. Mierzy nie tylko podstawowe wielkości elektryczne, jak napięcie prądu AC i DC, natężenie prądu AC i DC, rezystancję, pojemność, temperaturę, częstotliwość prądu, diody i ciągłości obwodu, prąd w obwodzie w % dla natężenia 4-20mA, wartości max.min, ale również realizuję pomiar względny, zapisuję i przywołuję dane pomiarowe, realizuję pomiat TrueRMS oraz AC+DC. Posiada dwustopniowo podświetlany wyświetlacz, funkcję zatrzymywania ostatniego wskazania, autowyłączanie się oraz pełne zabezpieczenie przeciążenie.

 • Miernik cęgowy APPA 30R

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  400mV, 1000V
  rozdzielczość: 0,1mV
  dokładność: ± (0,5%+2d)
  Napięcie AC:
  400V, 600V
  rozdzielczość: 0,1mV
  dokładność: ± (1,5%+5d)
  Prąd AC:
  40A, 300A
  rozdzielczość: 10mA
  dokładność: 0-4A ±(1,0%+5d), 4-200A±(1,0%+3d), 200-300A±(3,0%+3d)
  Prąd DC:
  40A, 300A
  rozdzielczość: 10mA
  dokładność: 0-200A ±(1,0%+2d), 200-300A±(2,0%+2d)
  Rezystancja:
  400 Ω, 40MΩ
  rozdzielczość: 1Ω
  Funkcje dodatkowe:
  TrueRMS, ciągłość obwodu, wyświetlacz maks 4000, wskaźnik przepełnienia, automatyczne wyłączenie po 30 min.
  Zasilanie:
  2x1,5V
  Wymiary miernika:
  192x66x27mm
  Masa:
  205g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec

 • Miernik cęgowy APPA 39MR

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  400V, 1000V
  rozdzielczość: 0,1V
  dokładność: ± (0,5%+2d)
  Napięcie AC:
  400V, 600V
  rozdzielczość: 0,1V
  dokładność: ± (1,5%+5d)
  Prąd AC:
  400A 1000A
  rozdzielczość: 0,1A
  dokładność: 0-600A ±(1,5%+rd46d), 0-1000A±(2,9%+rd->>6d)
  Prąd DC:
  400A 1000A
  rozdzielczość: 0,1A
  dokładność: 0-600A ±(1,5%+rd46d), 0-1000A±(1,9%+rd->>6d)
  Rezystancja:
  4 kΩ, 40kΩ
  rozdzielczość: 1Ω
  Funkcje dodatkowe:
  TrueRMS, ciągłość obwodu, wyświetlacz maks 4000, wskaźnik przepełnienia, automatyczne wyłącznie po 10 min,
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wymiary miernika:
  265x100x42mm
  Masa:
  420g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec

 • Miernik cęgowy BM 155

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  BM150 to seria profesjonalnych mierników cyfrowych prądu AC do 1000A oraz mocy czynnej, biernej i pozornej do 600kW/kVA/kVAR (nawet do 51-szej harmonicznej) z pomiarem rzecz. Wart. skutecznej (True RMS) ACA i ACV i szybkim próbkowaniem do 4x/s. Wysmukłe cęgi z dodatkową osłoną umożliwiają wygodny i bezpieczny pomiar prądu dla max średnic przewodów do 45mm.

   

  Duży wybór funkcji specjalnych:

  AutoVA™ (automatyczny wybór funkcji), THD%-F (wskaźnik zawartości harmonicznych), PF (współczynnik mocy).

  PEAK-HOLD (b. szybki), złącze optyczne RS-232.

  Ochrona przeciwprzepięciowa wynosi aż 6,5 kV.

  Ochrona funkcji na wejściach “COM”, “+” wynosi 600V.

  Ochrona cęgów pomiarowych wynosi 1000A Acrms.

  Mierniki charakteryzuje ponadto bardzo mały pobór prądu.

  Bezpieczeństwo zgodne z IEC61010-2-032 Kat III 600V.

   

   

  CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE

  Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej do 600 kW / kVAR / kVA oraz współczynnika mocy (PF).

  AutoVA™ - automatyczny wybór funkcji pomiarowej ACA, ACV lub DCV na podstawie mierzonego sygnału.

  THD%-F - funkcja natychmiastowej oceny zawartooeci harmonicznych w mierzonych przebiegach. napięciowych i prądowych.

  True RMS - Pomiar rzeczywistej wartści skutecznej.

  HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu LCD.

  PEAK HOLD - zatrzymanie wartości szczytowej pomiaru ACA i ACV na wyświetlaczu LCD z czasem odpowiedzi 65ms dla 90% wartości.

  Złącze optyczne RS-232 do komunikacji z komputerem PC.

  Automatyczny wybór zakresu pomiarowego, sygnalizacja wyczerpania baterii.

  Podświetlany wyświetlacz i samoczynne wyłączanie po 17 min. bezczynności.

 • Miernik cęgowy CHY 9005

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V
  Napięcie AC:
  0-600V
  Prąd DC:
  0-600A
  Prąd AC TrueRMS:
  0-600A [4]
  Rezystancja:

  0-999,9-9999 Ω
  Pojemność:
  0-999,9μF
  Częstotliwość:
  0-20-400 Hz
  Temperatura:
  -40 - 1200'C
  Funkcje dodatkowe:

  auto zakres,test diody, ciągłość obwodu, trueRMS, wskaźnik analogowy BARGRAF, pomiar prądów rozruchowych AC i DC, rejestracja wartośći MAX i MIN, zatrzymanie wartości szczytowej wyniku pomiaru,
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wyświetlacz LCD:
  4 cyfry (9999 max)
  Wymiary miernika:
  233x80x43mm
  Masa:
  346g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, instrukcja, pokrowiec, sonda temperatury

 • Miernik cęgowy CHY 99T

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V
  Napięcie AC:
  0-600V
  Prąd DC:
  0-999,9A
  Prąd AC:
  0-999,9A [4]
  Rezystancja:

  0-999,9-9999 Ω
  Pojemność:
  0-999,9μF
  Częstotliwość:
  20-400 Hz
  Temperatura:
  -40 - 1200'C
  Funkcje dodatkowe:

  trueRMS dla ACV, ACA, auto zakres,test diody, ciągłość obwodu, trueRMS, wskaźnik analogowy BARGRAF, pomiar prądów rozruchowych AC i DC, rejestracja wartośći MAX i MIN, zatrzymanie wartości szczytowej wyniku pomiaru, ΔZERO-pomiar względny, automatyczne wyłączenie miernika po 10 min. bezczynności
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wyświetlacz LCD:
  4 cyfry (9999 max)
  Wymiary miernika:
  250x100x46mm
  Masa:
  425g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec, sonda temperatury

 • Miernik cęgowy HIOKI 3280-10

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Podzakresy pomiarowe prądu przemiennego

  od 42,00 do 1000 A,
  3 podzakresy,

  Podzakresy pomiarowe napięcia przemiennego

  od 4,200 do 600 V,
  4 podzakresy

  Podzakresy pomiarowe napięcia stałego

  5 podzakresów:
  od 420,0 mV do 600 V

  Inne funkcje
  Rezystancja: od 420,0 Ω do 42,00 MΩ, 6 podzakresów
  Dokładność: ±2,0% w.w. ±4 cyfry (w zakresie od 420 Ω do 420 kΩ)
  Ciągłość: 420,0 Ω
  Sygnalizator dźwiękowy włącza się gdy rezystancja jest nie większa niż 50 Ω

  Dokładność:
  (od 50 lub do 60 Hz)

  Prąd przemienny ±1,5% w.w. ± 5 cyfr
  Napięcie przemienne: ±2,3% w.w. ±8 cyfr
  Napięcie stałe: ±1,3% w.w. ±4 cyfry
  Ciągłość: ±2,0% w.w. ±6 cyfr

  Pasmo przenoszenia przy pomiarze:
  prądu / napięcia przemiennego

  Prąd przemienny 50 lub 60 Hz
  Napięc ie przem. od 50 do 500 Hz
  Typ wyświetlacza / maksymalne wskazanie

  Cyfrowy, ciekłokrystaliczny /
  4199
  Szybkość próbkowania
  liczba pomiarów na sekundę

  2,5 pom./s - pomiar szybki
  1 pomiar na 3 s - pomiar wolny
  Wpływ zewnętrznych pól magnetycznych

  Brak wpływu
  Maks. napięcie skuteczne w obwodzie

  600 V (przewód w izolacji)
  Średnica wewnętrzna cęgów

  33 mm
  Typ baterii zasilającej, napięcie, liczba sztuk

  CR2032, 3 V, 1 szt.
  Wymiary (dł. x szer. x wys.) / masa

  57 x 175 x 16 mm / 100 g
  Wyposażenie standardowe
  9208: Przewody pomiarowe
  (1 kpl.)
  9398: Futerał (1 szt.)

  Wyposażenie dodatkowe

  9209: Pojemnik na przewody mocowany do tylnej ścianki obudowy (1 szt.)
 • Miernik cęgowy KEW 2056R

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-6-60-600V trueRMS
  Napięcie AC:
  0-6-60-600V trueRMS
  Prąd DC:
  0-600-1000A
  Prąd AC:
  0-600-1000A trueRMS
  Rezystancja:

  0-600-6k-60k-600k-6M-60 MΩ
  Pojemność:
  0-40-400n-4-40-400-4000μF
  Częstotliwość:
  1Hz-10kHz
  Temperatura:
  -40...700'C
  Funkcje dodatkowe:

  trueRMS, auto zakres,test diody, ciągłość obwodu, pomiar wartośći MAX i MIN, zatrzymanie wartości pomiaru i wartości szczytowej, natychmiastowe przejście do pomiaru częstotliwości lub wypełnienie impulsu, funkcja bezdotykowej detekcji pola elektrycznego, automatyczne wyłączenie miernika po 15 min. bezczynności
  Zasilanie:
  2 x bateria 1,5V AAA
  Wyświetlacz LCD:
  poświetlany, 6039 max
  Wymiary miernika:
  254x82x36mm
  Masa:
  310g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec, sonda temperatury

 • Miernik cęgowy UT 201

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V [5]
  Napięcie AC:
  0-600V [4]
  Prąd AC:
  0-400A [4]
  Rezystancja:

  0-20 MΩ
  Funkcje dodatkowe:
  auto zakres, diody, ciągłość obwodu,podtrzymanie pomiaru, pomiar max, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999
  Zasilanie:
  3V (2xAAA)

  Wymiary LCD:
  35,6x18mm
  Wymiary miernika:
  210x75,6x30mm
  Masa:
  220g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec

 • Miernik cęgowy UT 202

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V [5]
  Napięcie AC:

  0-600V [4]
  Prąd AC:

  0-400A [4]
  Rezystancja:

  0-20 MΩ
  Temperatura:

  -40...1000'C
  Funkcje dodatkowe:

  auto zakres, diody, ciągłość obwodu,podtrzymanie pomiaru, pomiar max, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999

  Zasilanie:
  3V (2xAAA)
  Wymiary LCD:
  35,6x18mm
  Wymiary miernika:
  210x75,6x30mm
  Masa:
  220g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec, sonda temperatury

 • Miernik cęgowy UT 203

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V [5]
  Napięcie AC:
  0-600V [4]
  Prąd DC:
  0-400A [4]
  Prąd AC:
  0-400A [4]
  Rezystancja:

  0-40 MΩ
  Częstotliwość:
  0-1MHz
  Współczynnik wypełnienia:
  0,1% - 99%

  Funkcje dodatkowe:

  auto zakres, diody, ciągłość obwodu,podtrzymanie pomiaru, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wymiary LCD:
  35,6x18mm
  Wymiary miernika:
  210x75,6x30mm
  Masa:
  200g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, instrukcja, pokrowiec

 • Miernik cęgowy UT 204

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V [5]
  Napięcie AC:
  0-600V [4]
  Prąd DC:
  0-400A [4]
  Prąd AC:
  0-400A [4]
  Rezystancja:

  0-40 MΩ
  Częstotliwość:
  0-1MHz
  Współczynnik wypełnienia:
  0,1% - 99,9%

  Funkcje dodatkowe:

  auto zakres, diody, napięcie AC:40 - 400 Hz True RMS, prąd AC:50 - 60 Hz True RMS, diody, ciągłość obwodu,podtrzymanie pomiaru, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 3999
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wymiary LCD:
  35,6x18mm
  Wymiary miernika:
  210x75,6x30mm
  Masa:
  200g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, instrukcja, pokrowiec

 • Miernik cęgowy UT 205A

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V [5]
  Napięcie AC:
  0-600V [4]
  Prąd AC:
  0-1000A [2]
  Rezystancja:

  0-40 MΩ
  Częstotliwość:
  0-1MHz
  Współczynnik wypełnienia:
  0,1% - 99,9%
  Funkcje dodatkowe:
  diody, ciągłość obwodu,podtrzymanie pomiaru, podświetlanie LCD, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 3999
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wymiary LCD:
  35,6x18mm
  Wymiary miernika:
  236x97x40mm
  Masa:
  350g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pudełko

 • Miernik cęgowy UT 206A

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V [5]
  Napięcie AC:
  0-600V [4]
  Prąd AC:
  0-1000A [2]
  Rezystancja:

  0-40 MΩ
  Częstotliwość:
  0-10MHz
  Temperatura:
  -40...1000'C

  Funkcje dodatkowe:

  diody, ciągłość obwodu, wartość względna, podtrzymanie pomiaru, podświetlenie LCD, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 3999
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wymiary LCD:
  18x36,5mm
  Wymiary miernika:
  236x97x40mm
  Masa:
  350g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec, sonda temperatury

 • Miernik cęgowy UT 207

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki cęgowe

  Napięcie DC:
  0-600V [3]
  Napięcie AC:
  0-600V [3]
  Prąd DC:
  0-1000A [2]
  Prąd AC:
  0-1000A [2]
  Rezystancja:

  0-60 MΩ
  Częstotliwość:
  0-66MHz
  Temperatura:
  -40...1000'C

  Funkcje dodatkowe:

  diody, ciągłość obwodu, true RMS, podtrzymanie pomiaru, podświetlenie LCD, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 5999
  Zasilanie:
  9V (6F22)
  Wymiary LCD:
  47x30mm
  Wymiary miernika:
  285x105x45mm
  Masa:
  533g
  Dołączone akcesoria:
  przewody, instrukcja, pudełko, bateria

 • Miernik małych rezystancji MMR-620

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik MMR-620 przeznaczony jest do pomiarów małych rezystancji w zakresie od 1µΩ do 2000Ω prądem do 10A. Zastosowane rozwiązania umożliwiają pomiary obiektów o charakterze zarówno rezystancyjnym jak i indukcyjnym (uzwojenia silników, transformatory itp.).

 • Miernik rezystancji (impedancji) pętli zwarcia MZC-203

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji pętli zwarcia

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik pętli zwarciowej MZC-203 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego. MZC-203 jest przyrządem wykonywanym na zamówienie na dowolne napięcia nie przekraczające 600V również w wersji do pomiaru impedancji.

  Miernik MZC-203 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:

  - przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
  (długość przewodów może być wybierana z klawiatury)
  - przewód zerowy PE/N: 1,2m

 • Miernik rezystancji izolacji do 1kV MIC-1000

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik izolacji MIC-1000 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, może być stosowany również w telekomunikacji. Miernik izolacji MIC-1000 umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji.

  Miernik izolacji posiada wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych.

 • Miernik rezystancji izolacji do 1kV MIC-3

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik MIC-3 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Miernik MIC 3 umożliwia pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200mA.

  MIC 3 umożliwia także niskonapięciowy pomiar małych rezystancji z szybką sygnalizacją akustyczną oraz pomiar napięcia stałego i przemiennego.

 • Miernik rezystancji izolacji do 2,5kV MIC-2500

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC 2500 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, może być stosowany również w telekomunikacji. Miernik MIC 2500 umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji.

  Wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone są w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych.

 • Miernik rezystancji izolacji do 5 kV MIC-5000

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC 5000 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych. Dodatkowo MIC 5000 umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych.Wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone są w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych.

 • Miernik rezystancji pętli zwarcia MZC-200

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji pętli zwarcia

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik pętli zwarcia MZC 200 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowych napięciach 220/380, 230/400V i częstotliwości 45-65Hz.

  Miernik pętli zwarcia MZC 200 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:
  - przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
  (długość przewodów może być wybierana z klawiatury)
  - przewód zerowy PE/N: 1,2m

 • Miernik rezystancji pętli zwarcia MZC-201

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji pętli zwarcia

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-201 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowych napięciach 290/500V i częstotliwości 45-65Hz.

  Miernik MZC-201 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:
  - przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
  (długość przewodów może być wybierana z klawiatury)
  - przewód zerowy PE/N: 1,2m

 • Miernik rezystancji pętli zwarcia MZC-202

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji pętli zwarcia

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-202 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowych napięciach100/170V i częstotliwości 45-65Hz.

  Miernik MZC-202 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:
  -przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
  (długość przewodów może być wybierana z klawiatury)

  -przewód zerowy PE/N: 1,2m

 • Miernik rezystancji uziemienia MRU-105

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Pomiar rezystancji uziemień w układzie trzy i czterobiegunowym:
  - możliwość pomiarów uziemień wielokrotnych metodą trzybiegunową bez rozłączania mierzonych uzimów ( z zastosowaniem cęgów pomiarowych )
  - nadzorowanie warunków pomiaru ( np obecności napięć zakłócających, wpływu rezystancji elektrod pomiarowych RH i RS oraz stanu baterii)
  - wysoka odporność na napięcie zakłócające

  Pomiar rezystancji gruntu metodą Wennera:
  - możliwość wyboru odległości pomiędzy elektrodami pomiarowymi - pomiar na różnych głębokościach

  Pomiar rezystancji metodą dwu lub czteroprzewodową
  Pamięć 300 wyników pomiarów z możliwością przesłania do komputera ( złącze USB )
  Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557

 • Miernik rezystancji uziemienia MRU-120 + miernik CMM-10 GRATIS !!!

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  MOŻLIWE POMIARY:
  - uziemień metodą techniczną 3P/4P
  - uziemień metodą techniczną z użyciem dodatkowych cęgów
  - pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych z funkcją autozerowania - prądem 200mA
  - uziemień metodą dwucęgową bez konieczności rozmieszczania elektrod pomocniczych
  - rezystywności gruntu
  - prądu upływu

  Pozwala na wykonywaniepomiarów:
  - rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych
  - rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych)
  - rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych)
  - rezystancji gruntu (metodą Wennera)
  - pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-IEC 60364-6-61:2000pkt6.12.2) z funkcją autozerowania - prądem 200mA

  Dodatkowo:
  - pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH
  - pomiar napięcia zakłócającego
  - pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego
  - pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 50Hz i 60Hz
  - wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25V i 50V)
  - wprowadzanie odległości między elektrodami dla rezystancji w metrach
  - pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek)
  - kalibrację zastosowanych cęgów
  - zegar czasu rzeczywistego
  - transmisja danych do komputera (usb, bezprzewodowo)
  - wskazywanie stanu akumulatorów

  Bezpieczeństwo elektryczne:
  - rodzaj izolacji: podwójna zgodna z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
  - kategoria pomiarowa: CAT III 600V wg PN-EN 61010-1
  - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54
  Nominalne warunki użutkowaniaL
  - temperatura pracy: -10...50'C
  - temperatura przechowywania: -20...70'C
  - wilgotność: 20..80%
  Pozostałem dane techniczne:
  - wyświetlacz LCD: graficzny z podświetleniem
  - interface: USB, radiow - ilość pomiarów wykonywana z kompletu akumulatorów: >500
  - gwarancja: 36 miesięcy (opcja 5 lat)

 • Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU-200 + miernik CMM-10 GRATIS !!!

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Unikalny miernik uzienień na rynku  wykorzystujący wszystkie znane metody pomiarowe.

  Możliwe pomiary:
  - metodą techniczną 2P/3P/4P,
  - metodą techniczną z użyciem dodatkowych cęgów,
  - metodą udarową, dwa rodzaje zbocza impulsu pomiarowego 4/10μs, 10/350μs,
  - metodą dwucęgową bez konieczności rozmieszczania elektrod pomocniczych,
  - rezystywności gruntu,
  - prądu upływu.

  Miernik uziemień MRU 200 posiada funkcjonalną i ergonomiczną obudowę nowej generacji. Obsługa miernika jest bardzo intuicyjna, co jest ważne przy wykonywaniu większej ilości pomiarów

 • Miernik rezystancji uziemienia model: AB 5300B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Dane podstawowe:

  - Trzy podzakresy pomiarowe rezystancji uziemienia 20, 200 i 2000 Ω.
  - Rozdzielczości wskazania: dla 20Ω 0,01Ω; dla 200Ω 0,1Ω; dla 2000Ω 1Ω.
  - 0 ADJ - pokrętło zerowania przy pomiarze rezystancji uziemienia.
  - Trójprzewodowa metoda pomiaru.
  - Podstawowa dokładność pomiaru ±2%.
  - Szybkość próbkowania: 2,5 razy/s
  - Pomiar napięcia ziemi do 200 V.
  - Pomiar napięcia stałego do 1000 V z rozdzielczością 1 V.
  - Pomiar napięcia przemiennego do 750 V z rozdzielczością 1 V.
  - Zasilanie 6 x 1,5V AA
  - Wskazanie napięcia baterii zasilającej.
  - Automatyczne wyłączanie zasilania po 15 minutach.
  - Podświetlany wyświetlacz.
  - Automatyczne wyłączanie podświetlania po ok. 10 s
  - Osłona gumowa
  - Wymiary: 200x92x50 mm;
  - Waga ok. 700 g (z bateriami)
  - Akcesoria: miękki neseser, 4 uziomy prętowe, komplet przewodów pomiarowych, baterie.

   

   

 • Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-120

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP 120 jest przenośnym, cyfrowym przyrządem przeznaczonym do pomiaru parametrów instalacji zabezpieczonych wyłącznikami rożnicowoprądowymi typu AC. Dodatkowo MRP 120 wyposażony jest w woltomierz napięć przemiennych.

  Zakres zastosowań miernika MRP 120 obejmuje sieci prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego o napięciu znamionowym UL-N równym 220 i 230V oraz częstotliwości znamionowej 50Hz.

 • Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-200

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP 200 jest przenośnym, cyfrowym przyrządem przeznaczonym do pomiaru parametrów wyłączników rożnicowoprądowych typu AC, A i B oraz instalacji nimi zabezpieczonych.

 • Mierniki instalacji elektrycznych WME-3 (MIE-502, MIC-3, P2)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Limitowany promocyjny zestaw WME-3 mierników instalacji elektrycznych MIE-502, MIC-3 i wskaźnika P2.

 • Mierniki instalacji elektrycznych WME-4 (MIE-502, MIC-2500, P2)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Limitowany promocyjny zestaw WME-4 mierników instalacji elektrycznych MIE-500, MIC-3 i wskaźnika P2.

 • Multimetr BM-829 TRMS(AC+DC),T1,T2,dual LCD,USB

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Miernik BM829 to jeden z najnowszych modeli miernika, umożliwia pomiar rzeczywistej wartości skutecznej przebiegów przemiennych wraz ze skadową stałą w zakresie do 20kHz dla napięć i do 1kHz dla prądu. Ponadto wyposażony jest w dwa kanały do pomiaru temperatury. Posiada podwójny wyświetlacz z 41 punktowym bargrafem. Wyświetlacz posiada możliwość podświetlenia wyświetlacza energooszczędnymi diodami led. Funkcja EF-DETECTION umożliwia bezdotykowe wykrywanie obecnośći napięcia, dzięki wbudowanej w górnej części anteny. Miernik został wyposażony w optyczne złącze do transmisji danych do PC. Opcjonalne wyposażenie stanowi zestaw BU-82X składający się z kabla z wtykiem USB do komputera oraz adapterem optycznym od strony miernika oraz oprogramowanie na CD. Oprogramowanie "DATA LOGGING SYSTEM" umożliwia transmisję wyników pomiarów do komputera PC i wyświetlanie ich na monitorze w postaci cyfrowej i analogowej, rejestrację graficzną pomiarów. W przypadku nieprawidłowego podłącznia przewodów pomiarowych do gniazd vA, mA i A /podczas gdy wybrana jest inna funkcja pomiarowa niż pomiar prądu/ miernik sygnalizuje błąd sygnałem dżwiekowym oraz wyświetla komunikat " InEr". Funkcja automatycznego wyłączenia APO powoduje wyłączenie miernika po 30 minutach bezczynności definiowanej jako: brak zmian położenia przełącznika obrotowego lub brak znaczących zmian w wyniku pomiaru na przekroju 512 próbek . Funkcja AUTO CHECK TM to innowacyjna funkcja wprowadzona przez firmę BRYMEN, automatycznego wybierania funkcji pomiarowej napięcia DCV lub ACV lub rezystancji w zależności od sygnału na wejściu.

 • Program SONEL PE 4

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program Sonel PE 4 służy do wykonywania protokołów z pomiarów elektrycznych. Konstruując program, mieliśmy na celu stworzenie produktu, który pozwalałby użytkownikowi wykonywać dokumentacje z pomiarów elektrycznych w sposób szybki, prosty a zarazem czytelny.

 • Silnoprądowy miernik impedancji pętli zwarcia MZC-310S

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki impedancji pętli zwarcia

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik MZC-310S przeznaczony jest do pomiarów impedancji pętli zwarcia, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów charakteryzujących się bardzo małymi jej wartościami (rzędu mΩ).
  Dodatkowo przyrząd wyposażono w unikatową funkcję pomiaru spodziewanego napięcia dotykowego i napięcia rażen

 • TMT-5

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki małych rezystancji

  MOSTEK TECHNICZNY THOMSONA TMT-5 jest przeznaczony do pomiarów małych rezystancji w zakresie od 500 µΩ do 6Ω w laboratoriach przemysłowych, warsztatach naprawczych i stacjach prób oraz ośrodkach badawczych i szkoleniowodydaktycznych.

 • Tester kolejności faz TKF-12

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Testery sieci elektrycznych

  Dane techniczne:

  - temperatura pracy: -10...+45°C

  - temperatura przechowywania: -20...+60°C

  - zakres częstotliwości: 10...70Hz

  - zakres nominalnych napięć międzyfazowych: 120...690V AC

  - maksymalne międzyfazowe napięcie pracy: 760V AC

   

  Bezpieczeństwo elektryczne:

  - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1

  - kategoria pomiarowa: III 600V wg PN-EN 61010-1

  - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP42

 • Tester kolejności faz i kierunku obrotów silnika TKF-13

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Testery sieci elektrycznych

  Dane techniczne:

  - temperatura pracy: -10...+45°C

  - temperatura przechowywania: -20...+60°C

  - zakres częstotliwości: 2...70Hz

  - zakres napięć SEM silników: 1...760V AC

  - zakres nominalnych napięć międzyfazowych: 120...690V AC

  - maksymalne międzyfazowe napięcie pracy: 760V AC

   

  Bezpieczeństwo elektryczne:

  - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1

  - kategoria pomiarowa: III 600V wg PN-EN 61010-1

  - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP42

 • Wielofunkcyjny miernik instalacji MI3100

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MI3100 EurotestEASI  jest pierwszym przedstawicielem nowej linii testerów parametrów instalacji elektrycznych firmy Metrel z serii Eurotest. Wyposażony jest w szereg najczęściej używanych funkcji. Cechuje się lekką konstrukcją i małymi wymiarami. Przyrząd wyświetla pomoc ekranową wraz ze schematem podłączenia miernika dla danej funkcji pomiarowej.

 • Wielofunkcyjny miernik instalacji MI3101

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  EurotestAT MI3101 jest zautomatyzowanym, wytrzymałym mechanicznie i lekkim testerem instalacji elektrycznych. Aby zwiększyć efektywność naszych działań eksperci w dziedzinie pomiarów, konserwatorzy, inspektorzy oraz specjaliści pomagają nam swoją wiedzą i pozwalają przezwyciężyć trudności z jakimi spotykamy się w trakcie prac projektowych. Konstrukcyjne koncepcje praktyczności i prostoty zastosowania znajdują odbicie w nowej funkcji zwanej AUTO SEQUENCE ®, na której bazowany jest Eurotest AT

 • bm

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Multimetry

  Profesjonalny multimetr cyfrowy z podwójnym wyświetlaczem 3 3/4 cyfry (przełączanym na 4 3/4 cyfry) i 4 cyfry, pomiarem TrueRMS oraz interfejsem RS232C

 • Adapter AGT-32P( adapter gniazd trójfazowych)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Miernik UT-12A - bezdotykowy detektor napięć zmiennych 90 - 1000 V AC

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  Umożliwia wykrywanie napięcia w przewodach zasilających dla napięć z zakresu 90 do 1000V.

  Idealnie sprawdza się podczas różnego rodzaju pracach remontowych, gdzie może być wykorzystany jako tzw. "szukacz" przewodów pod napięciem lub podczas sprawdzenia bezdotykowego czy w danym przewodzie jest napięcie.

  Jest bardzo poręczny i lekki, kształtem przypomina gruby mazak, który idealnie mieści się w dłoni.

  Informacja o napięciu sygnalizowana jest przez pulsującą diodę LED oraz przez wbudowany sygnalizator akustyczny.

  Sprawdza się w zastosowaniach domowych jak i profesjonalnych.

 • Program SONEL SCHEMATIC

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych.

  Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces tworzenia dokumentacji stał się bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy. Dzięki obsłudze warstw projektowanie schematu, na którym jest kilka rodzajów instalacji jest bardzo przejrzyste, gdyż edytujemy tylko tą warstwę, którą chcemy a te warstwy które są zbędne w procesie projektowania - ukrywamy.

  Do ważniejszych narzędzi które zawiera program możemy zaliczyć wymiarowanie oraz łączenie elementów. Każdy z elementów w schemacie możemy dowolnie dostosowywać.

  Program pozwala również na import gotowego rysunku, który uprzednio zeskanowaliśmy. Po zimportowaniu możemy swobodnie dodawać do tego rysunku dodatkowe elementy bez konieczności tworzenia wszystkiego od nowa.

  Ważną zaletą jest współpraca programu z AutoCad'em (import oraz export do plików DXF). Możliwe jest również wyeksportowanie schematu do pliku: WMF, BMP oraz JPEG, np. w celu wysłania schematu pocztą e-mail do osoby nie posiadającej Sonel Schematic lub AutoCad.

  Program współpracuje też z programem Sonel PE 3. Każdy element z biblioteki może mieć przypisaną wartość pomierzoną podczas pomiaru oraz symbol. Następnie dane te w postaci: nazwy elementu, symbolu, wartości pomierzonej eksportowane mogą być do programu Sonel PE 3. Dzięki temu czemu, użytkownik tworzy część protokołu już podczas tworzenia szkicu z pomiarów.

 • Tester elektryczny KEW 1700

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  Wskazanie napięcia przemiennego AC:
  LED: 12/24/50/120/230/400/690V
  Wskazanie napięcia stałego DC:
  LED: ±12/24/50/120/230/400/690V
  Impedancja wejściowa: 300k
  Wartość maksymalna prądu probierczego: 3,5 mA
  Jednobiegunowe wykrywanie napięcia sieci:
  Zakres napięcia / częstotliwości: 100÷690V / 45÷100Hz
  Test wirowania faz:
  Zakres napięcia: 100÷690V ( 50/60Hz )
  Test ciągłości z sygnalizacją optyczna i akustyczną
  Wskaźniki LED:
  12 diod
  Pomiary automatyczne / autowłączenie: tak / tak
  Autowyłączenie: po 15 sekundach
  Sygnalizacja napięcia niebezpiecznego: dioda LED
  Średnica końcówek probierczych: 4mm / 2mm
  Rozstaw 19 mm pomiędzy sondami probierczymi
  Funkcja sprawdzenia poprawności działania testera
  Stopień szczelności obudowy:
  IP65
  Bezpieczeństwo pomiarów: kat. IV 600V
  Ochrona wejść na przeciążenie / przeciwprzepięciowa: 690V / 8kV
  Zintegrowana latarka
  Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AAA
  Wymiary / masa: 242x44x29 mm / 230 g

 • Tester elektryczny KEW 1710

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  Wskazanie napięcia przemiennego AC:
  LED: 12/24/50/120/230/400/690V
  LCD: 7÷759V ± (1%+5c)
  Wskazanie napięcia stałego DC:
  LED: ±12/24/50/120/230/400/690V
  LCD: 7÷759V ± (1%+5c)
  Impedancja wejściowa: 300k
  Wartość maksymalna prądu probierczego: 3,5 mA
  Jednobiegunowe wykrywanie napięcia sieci:
  Zakres napięcia / częstotliwości: 100÷690V / 45÷100Hz
  Test wirowania faz:
  Zakres napięcia: 100÷690V ( 50/60Hz )
  Test ciągłości z sygnalizacją optyczna i akustyczną
  Wskaźniki LED:
  12 diod
  Wyśiwetlacz LCD: max. 800V, rozdzielczość 1V
  Pomiary automatyczne / autowłączenie: tak / tak
  Autowyłączenie: po 15 sekundach
  Sygnalizacja napięcia niebezpiecznego: dioda LED
  Średnica końcówek probierczych: 4mm / 2mm
  Rozstaw 19 mm pomiędzy sondami probierczymi
  Funkcja sprawdzenia poprawności działania testera
  Stopień szczelności obudowy:
  IP65
  Bezpieczeństwo pomiarów: kat. IV 600V
  Ochrona wejść na przeciążenie / przeciwprzepięciowa: 690V / 8kV
  Zintegrowana latarka
  Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AAA
  Wymiary / masa: 242x44x29 mm / 230 g

 • Tester napięcia i kolejności faz EAZYVOLT I

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  • Wyświetlacz LED (14 diod)

  • Pomiary automatyczne

  • Zintegrowana latarka

  • Maksymalny prąd probierczy <3,5mA

  • Średnica końcówek probierczych 4mm/2mm (ostrzowa)

  • Sygnalizacja akustyczna i optyczna (dioda LED)

  • Ochrona na przeciążenie: 690V

  • Bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61010-1

  • kat. III 1000V kat. IV 600V

  • Automatyczne włączanie i wyłączanie testera

 • Tester napięcia i kolejności faz EAZYVOLT II

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  • Wyświetlacz LCD z bargrafem

  • Pomiary automatyczne

  • Zintegrowana latarka

  • Maksymalny prąd probierczy <3,5mA

  • Średnica końcówek probierczych 4mm/2mm (ostrzowa)

  • Sygnalizacja akustyczna i optyczna (dioda LED) występowania niebezpiecznego

  • Ochrona na przeciążenie: 690V

  • Bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61010-1

  • kat. III 1000V kat. IV 600V

  • Automatyczne włączanie i wyłączanie testera

  •Stopień szczelności obudowy:  IP65

 • Wielofunkcyjny miernik UT-15C z testerem kolejności faz

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  Uniwersalny miernik napięcia AC/DC z wyświetlaczem LCD, wskaźnikiem diodowym i testem kolejności FAZ umożliwia pomiar napięcia stałego DC i zmiennego AC w zakresie od 6 do 690V z automatyczną zmianą zakresów. Wyposażony został w dwa typy informacji o wartości mierzonego napięcia:

  - diodowy

  - wyświetlacz LCD

  Dla napięć stałych dodatkowo informuje o polaryzacji napięcia.Oprócz pomiaru napięć miernikiem można dokonać sprawdzenia ciągłości obwodu oraz wykonać test kolejności faz w obwodach trójfazowych.

 • Wskaźnik napięcia Duspol Digital Plus

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  Odczyt: Wskaźnik cyfrowy LCD
  Zakres pomiaru napięcia: 1,5 - 750 V
  Kontrola następstwa faz: Tak / LCD
  Kontrola napięcia faz: Tak / LCD
  Kontrola polaryzacji:
  Tak / LCD
  Pomiar załączany przyciskami: Tak / Is = 200 mA
  Alarm wibracyjny: Tak
  Podświetlenie punktu pomiaru: Tak LED
  Stopień ochrony: IP 64

   

 • Wskaźnik napięcia Duspol Expert

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Wskaźniki napięć

  Odczyt: LED / LCD
  Zakres pomiaru napięcia: 12 – 750 V
  Test połączeń: Sygnał akustyczny + LED 90 kΩ
  Kontrola następstwa faz: Tak / LCD
  Kontrola napięcia faz: Tak / LCD
  Kontrola polaryzacji: Tak / LED
  Pomiar załączany przyciskami: Tak / Is = 200 mA
  Alarm wibracyjny: Tak
  Podświetlenie punktu pomiaru: Tak / LED
  Stopień ochrony: IP 64

 • Adapter AGT-63P( adapter gniazd trójfazowych)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Program SONEL KALKULACJE

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program do wykonywania kalkulacji pomiarów. Dzięki swojej prostocie nie wymaga specjalnej znajomości zasad kosztorysowania. Współpracuje z programem Sonel Pomiary Elektryczne 3 generując automatycznie kosztorys na podstawie protokołu. Jego struktura jest otwarta, dzięki czemu użytkownik może wykonywać kalkulacje dla innych prac - nie tylko pomiarowych.

 • Adapter AUTO ISO-1000

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • MI 2122 Przenośny tester impedancji pętli/linii Smartec Z Loop/Line

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki impedancji pętli zwarcia

  • Szybkie i dokładne pomiary:
  • Impedancji pętli z dużym prądem 25 A.
  • Impedancji linii z dużym prądem 25 A.
  • Impedancji między dwoma fazami dużym prądem 40 A.
  • Wyświetlane wyniki pomocnicze:.
  • Wartości pośrednie: rezystancja (R), impedancja (X ), L
  • Spodziewany prąd zwarcia (Ipsc),
  • Napięcie zasilające (UL-N, UL-L, UL-PE) i częstotliwość.
  • Pomiar rezystancji pętli i uziemienia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłącznika RCD.
  • Wskaźnik kolejności wirowania faz w systemach trójfazowych.
  • Opcjonalny, 3-fazowy adapter pozwalający na łatwy wybór odpowiedniej fazy
  • Pamięć około 1000 pomiarów.
  • Wskaźnik ostrzegawczy nieprawidłowych lub przekraczających wartości graniczne wyników pomiarów.
  • Gniazdo dla zewnętrznej ładowarki baterii.
  • Automatyczny wyłącznik zasilania.
  • RS232 do transmisji danych do komputera
  • Gwarancja: 24 miesiące

 • Program SONEL PE 4 + SCHEMATIC

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program Sonel PE 4 służy do wykonywania protokołów z pomiarów elektrycznych. Konstruując program, mieliśmy na celu stworzenie produktu, który pozwalałby użytkownikowi wykonywać dokumentacje z pomiarów elektrycznych w sposób szybki, prosty a zarazem czytelny.

  Program SONEL SCHEMATIC służy do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces tworzenia dokumentacji stał się bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy.

 • Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-520+ miernik CMM-10 GRATIS !!!

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  ŚWIADECTWO KALIBRACJI - GRATIS !!!

  Cyfrowy miernik MPI 520 jest wielofunkcyjnym przyrządem przeznaczonym do pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień, wyłączników RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA, parametrów sieci oraz sprawdzania kolejności faz.

  MPI 520 otwiera rodzinę niewielkich i poręcznych przyrządów w nowej, unikatowej obudowie z zastosowanymi wieloma ergonomicznymi rozwiązaniami. Przyrząd przystosowany jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54, jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne oraz posiada pokrywę, która, ustawiana w kilku możliwych położeniach, nie tylko zabezpiecza przed uszkodzeniem, ale pozwala także na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

 • MI 3123 Smartec Earth/Clamp - Miernik rezystancji uziemienia

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Smartec Earth Clamp jest trzecim z przyrządów pochodzących z nowej linii Smartec. Pozwala na pomiar rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu, oraz prądu upływowego. Przyrząd posiada wbudowaną pamięć oraz porty USB/RS232 pozwalające na komunikację z komputerem PC i wydruk zapisanych w pamięci wyników pomiarów. Bezpośrednio po wykonanym pomiarze na ekranie wyświetlana jest informacja o dobrym/złym wyniku, sygnalizowana dodatkowo zielonymi/czerwonymi diodami LED znajdującymi się z obok wyświetlacza. Magnetyczny uchyt pozwala na bezinwazyjny montaż do powierzchni metalowych co znacznie ułatwia pomiary.

   

  • Pozwala na pomiary rezystancji uziemienia następującymi metodami:
  • Rezystancja uziemienia przy zastosowaniu metody z zastosowaniem szpilek
  • Rezystancja uziemienia z zastosowaniem cęgów pradowych
  • Rezystancja uziemienia z zastosowaniem dwóch cęgów
  • Rezystywność gruntu
  • Pomiar prądu upływowego z zastosowaniem cęgów
  • Pomiar prądu obciążenia z zastosowaniem cęgów
  • Wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
  • Ustalane wstępnie wartości graniczne
  • Ocena wyniku typu dobry/zły na wyświetlaczu
  • Sygnalizacja wyniku dobry (zielony)/zły (czerwony) diodami LED umieszczonymi obok wyświetlacza
  • Testowanie instalacji CAT IV
  • Magnetyczny uchwyt ułatwiający obsługę w czasie pomiarów
  • Wbudowana ładowarka
  • Dwu poziomowa pamięć do zapisu ustawień i wyników pomiarów
  • Pobieranie wyników programem EuroLink LITE EuroLink PRO
  • Porty USB/RS232
  • Wytrzymała i odporna obudowa.
  • Gwarancja: 24 miesiące

   

 • KEW 4118 - Miernik impedancji pętli zwarcia

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki impedancji pętli zwarcia

  Miernik 4118A jest urządzeniem służącym do pomiaru impedancji pętli zwarcia zgodnie z normą PN-EN 61557-1,-3.
  Miernik umożliwia pomiar rezystancji i impedancji pętli zwarcia, przewidywany prąd zwarcia oraz napięcie przemienne AC.

 • Program SONEL SCHEMATIC + SONEL KALKULACJE

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program SONEL SCHEMATIC służy do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces tworzenia dokumentacji stał się bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy.

  Program SONEL KALKULACJE służy do wykonywania kalkulacji pomiarów. Dzięki swojej prostocie nie wymaga specjalnej znajomości zasad kosztorysowania. Współpracuje z programem Sonel Pomiary Elektryczne 3 generując automatycznie kosztorys na podstawie protokołu. Jego struktura jest otwarta, dzięki czemu użytkownik może wykonywać kalkulacje dla innych prac - nie tylko pomiarowych.

 • Adapter cęgi C1-gniazdo C2

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • KEW5406A Miernik wyłączników RCD

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych

  Miernik KEW5406A jest urządzeniem służącym do pomiaru parametrów wyłączników różnicowoprądowych zgodnie z PN-EN61557-1,-6. Umożliwia pomiar czasu i prądu zadziałania wyłączników RCD. Posiada sterowany mikroprocesorowo obwód zadawania prądy różnicowego gwarantujacego jego stabilność niezależnie od napięcia sieci. Pozwala to na osiągnięcie wysokich dokładności wyników pomiaru.

   

   

   

   

  CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:

  • Pomiar czasu zadziałania wyłączników RCD typu AC i C
  • Pomiar prądu zadziałania wyłączników typu AC
  • Pomiar napięcia sieciowego
  • Sygnalizacja poprawności połączeń lub błędów w połączeniach
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem miernika
  • Przełącznik fazy prądu pomiarowego 0°/180°
  • Wybór napięcia dotykowego UL 25V lub 50V
  • Auto DATA HOLD - zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu po dokonaniu pomiaru
  • Pyło - i bryzgoszczelna obudowa IP54 (PN-EN60529)

   

 • Program SONEL PE 4 + SCHEMATIC + KALKULACJE

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program Sonel PE 4 służy do wykonywania protokołów z pomiarów elektrycznych. Konstruując program, mieliśmy na celu stworzenie produktu, który pozwalałby użytkownikowi wykonywać dokumentacje z pomiarów elektrycznych w sposób szybki, prosty a zarazem czytelny.

  Program SONEL SCHEMATIC służy do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces tworzenia dokumentacji stał się bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy.

  Program SONEL KALKULACJE służy do wykonywania kalkulacji pomiarów. Dzięki swojej prostocie nie wymaga specjalnej znajomości zasad kosztorysowania. Współpracuje z programem Sonel Pomiary Elektryczne 3 generując automatycznie kosztorys na podstawie protokołu. Jego struktura jest otwarta, dzięki czemu użytkownik może wykonywać kalkulacje dla innych prac - nie tylko pomiarowych.

 • Adapter cęgi C2-gniazdo C1

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • KEW4200 Cęgowy miernik rezystancji uziemienia

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Miernik 4200 jest przydatnym i wręcz niezastąpionym przyrządem do pomiaru rezystancji uziemienia systemów ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej w sytuacji gdy stosowanie klasycznych sposobów pomiarów (ze stosowaniem elektrod pomocniczych) jest trudne lub wręcz niemożliwe do przeprowadzenia.
  W celu dokonania pomiaru wystarczy objęcie przewodu mierzonego instalacji cęgami przyrządu. Stosunkowo duży rozmiar cęgów (fi 32) pozwala na stosowanie do większości instalacji odgromowych lub uziemienia.
  Zastosowanie najwyższej jakości technologii mikroprocesorowej oraz mechanizm cęgów pomiarowych umożliwiają pomiary z dużą dokładnością i
  stabilnością.

   

  • Pomiary rezystancji uziemienia w instalacjach wielopunktowych bez użycia elektrod pomocniczych
  • Pomiar prądu przemiennego i prądu upływowego do 1mA÷30A
  • Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
  • Pomiar rzeczywistej wartooeci skutecznej TrueRMS
  • Sygnalizacja otwarcia cęgów pomiarowych oraz zbyt dużych zakłóceń podczas pomiarów “NOISE” (powyżej 3A)
  • Wewnętrzna pamięć do 99 pomiarów
  • DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
  • Duży podwójny wyswietlacz z podświetleniem
  • Wskaźnik wyczerpania baterii
  • Automatyczne wyłączenie miernika po 10 minutach bezczynności

 • MI 3121 Smartec - Tester rezystancji izolacji i ciągłości

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji izolacji

  Smartec Insulation/Continuity jest jednym z trzech przyrządów z nowej linii mierników Smartec. Miernik umożliwia szybki i dokładny pomiar ciągłości i rezystancji izolacji. Posiada wbudowaną pamięć, port USB/RS232 które pozwalają na komunikację z komputerem PC i wydruk wyników pomiarów wykonanych tym miernikiem. Duży podświetlany ekran LCD poza tradycyjnym zastosowaniem służy jako baragraf. Wyświetlana przy pomiarze na ekranie przyrządu pomoc zawiera rysunek ze schematem podłączenia miernika dla danego testu. Po wykonaniu pomiaru przyrząd wyświetla informację czy wynik jest zgodny czy też nie z dopuszczalnymi wartościami.  • Wysokiej rozdzielczości ekran LCD z podświetleniem
  • Zakres pomiarowy do 30GΩ napięciem pomiarowym od 50 do1000V
  • Szybkie i dokładne pomiary ciągłości z automatyczną zmianą polaryzacji
  • Pomiary napięcia i częstotliwości
  • Programowanie wstępnie wartości graniczne
  • Ocena Dobry/Zły zaraz po wykonaniu pomiaru
  • Wskaźnik powiadomienia o Dobrym/Złym wyniku pomiaru kolorem zielonym/czerwonym
  • Testowanie instalacji CAT IV
  • Magnetyczny uchwyt ułatwiający obsługę w czasie pomiaru
  • Wbudowana ładowarka
  • Dwupoziomowa pamięć do zapisu wyników i ustawień
  Pobieranie wyników programem EuroLink Lite PC SW/EuroLink Pro
  Porty USB/RS232
  Ergonomiczna i wytrzymała obudowa
  Gwarancja: 24 miesiące

 • Program Foton 12464

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program Foton 12464 służy do wykonywania protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach.
  Opracowany został na podstawie najnowszych norm i swoim działaniem obejmuje analizę pomiarów natężenia:
  - oświetlenia ogólnego,
  - oświetlenia stanowiskowego,
  - oświetlenia awaryjnego.
  Program na bieżąco i automatycznie oblicza średnią natężenia oświetlenia oraz równomierność natężęnia oświetlenia.
  Program ma strukture drzewiastą dzięki czemu można w przejrzysty sposób dokonywać edycji pomiarów.
  W programie zawarto też klasyfikacje budynków i pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN 12464. Użytkownik może również tworzyć własne standardy używając edytora norm.
  Program współpracuje z  Luksomierzem LXP-1. Dane pobierane są z miernika, wstawiane do tabeli i automatycznie poddane obróbce.
  Dodatkowo, do wykonywania szkiców sytuacyjnych można uzyc programu Sonel Schematic.

 • KEW 4105A Miernik rezystancji uziemienia

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Mierniki rezystancji uziemienia firmy Kyoritsu charakteryzują się przede wszystkim wysoką jakością wykonania i niezawodnością działania. Zastosowanie unikalnej metody pomiaru stałoprądowego oraz obwodów filtrujących minimalizuje wpływ napięć zakłócających na stabilność parametrów i dokładność pomiarów. Zaawansowane funkcje miernika (pomiar rezystancji uziomów pomocniczych i monitorowanie napięcia zakłócającego) pozwalają na dokładne pomiary nawet w trudnych warunkach.

  • Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3- lub 2-przewodową
  • Pomiar potencjału ziemi i spadku napięcia na uziomie
  • Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej rezystancji uziomów pomocniczych
  • Pyło- i bryzgoszczelna obudowa IP54 (IEC529)
  • Prąd pomiarowy o wartości 2mA pozwala na pomiar rezystancji uziemienia bez wyzwalania zabezpieczeń podczas pomiarów
  • Wskaźnik stanu baterii
  • Twarda obudowa z tworzywa odpornego na udary
  • Ergonomiczny kształt, niewielkie wymiary i waga ułatwiają pomiary i transport

 • Program PAT Expert

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Oprogramowanie do mierników elektroinstalacyjnych

  Program PAT Expert przeznaczony jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń.


  Idealny dla zakładów produkcyjnych, wypożyczalni elektronarzędzi, serwisów, szpitali itp.

   

  Program umożliwia gromadzenie informacji o danym urządzeniu i śledzenie jego historii badań. Dane wprowadzane do programu mają strukturę hierarchiczną. Urządzenie przypisane jest do konkretnej firmy lub wydziału.

   

  Protokoły mogą być opracowane w różnych formach:

  Pełny protokół z jednego badania - na stronie A4, z pełnymi danymi o urządzeniu oraz pełną serią badań.

  Protokół (historia) badań dla urządzenia - drukowane są wszystkie wyniki z pomiarów wg zadanych kryteriów (z danego okresu)

  Skrócony protokół/karta ewidencyjna- drukuje historię badań z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz z informacją o dopuszczeniu to użytkowania.

   

  Program współpracuje z miernikiem Secutest II/III firmy Gossen Metrawatt oraz miernikami OmegaPAT i BetaPAT firmy Metrel. Dane zapamiętane przez miernik wstawiane są do protokołu z badań wybranego urządzenia.

   

  Program drukuje protokoły zgodnie z następującymi normami:
  VDE 0701:1, VDE 0701:200, VDE 0701:240, VDE 0701:260, DIN VDE 0702, DIN VDE 0751, EN 61010,EN 60335, EN 60950, IEC 601.1.

   

  Istnieje możliwość stworzenia własnego standardu pomiarów korzystając z edytora protokołu. Dodatkowym atutem programu jest możliwość harmonogramowania pomiarów. Każde z urządzeń zawiera cechę „Cykl pomiarów". Dzięki temu program automatycznie wyświetla urządzenia, których termin badań zbliża się lub upłynął.

 • Adapter TWR-1(adapter do testowania wył.RCD)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • MI - 2124 Smartec Earth/Clamp - Przenośny tester rezystancji uziemienia

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki rezystancji uziemień

  Smartec Earth/Clamp jest jednym z przyrządów pochodzących z rodziny Smartec i pozwala na pomiar rezystancji uziemienia. Wbudowana pamięć i port RS232 pozwalają na komunikację z komputerem PC i wydruk wyników dokonanych pomiarów.

   

  Pomiar rezystancji uziemienia
  Pomiar rezystancji uziemienia metodą 2-, 3-, lub -4 przewodową

  Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z zastosowaniem cęgów (równoległe uziomy nie wpływają na pomiar; nie ma konieczności rozpinania skorodowanych połączeń).

  Szybki pomiar rezystancji uziemień z zastosowaniem dwóch cęgów w obszarach zabudowanych (bez konieczności rozpinania skorodowanych połączeń).

  Pomiar rezystywności.

  Pomiar prądu (TRMS) - prawdziwa wartość skuteczna do określania problemów w systemach uziemiających i przewodach.

  Zastosowanie doskonałych walorów użytkowych nawet przy obecności interferencyjnych napięć sieciowych czy też dużej rezystancji uziomu.

  Pamięć 1000 pomiarów oraz oprogramowanie służące do wydruku protokółów pomiarowych

  Wskaźnik ostrzegawczy nieprawidłowych lub przekraczających wartości graniczne wyników.

  Gniazdo dla zewnętrznej ładowarki baterii.

  Automatyczny wyłącznik zasilania.

  Pomiary i testowanie zgodne z: PN-EN / EN / IEC 61557-5; DIN / VDE 0100; BS 7671, 16th Edition; CEI 64.8; PN-EN / EN / IEC 61010-1

 • Adapter TWR-1J(adapter do testowania wył.RCD)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Adapter z wtykiem UNI-Schuko

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Miernik wielofunkcyjny typu KEW 6010B

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

  Miernik KEW6010B jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji elektrycznej wyposażonym w pamięć wewnętrzną oraz interfejs optyczny komunikacji RS-232, który umożliwia przesłanie danych do komputera PC.Funkcje pomiarowe miernika umożliwiają wykonanie 6 podstawowych pomiarów. Pomiar parametrów instalacji elektrycznej jest zgodny z normą PN-EN 61557.

 • Adapter-konwerter USB1.1/RS232

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

  Przejściówka pozwalająca na transmisję danych z komputerami wyposażonymi tylko w złącza USB

 • Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Adapter WS-02 z wtykiem UNI-Schuko

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Akumulator Ni-Cd 9,6V 1,8Ah

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Akumulator NiMH 4,8V 3Ah

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Akumulator NiMH 7,2V 3Ah

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Akumulator Ni-Cd 9,6V 1,8Ah(MIC-1)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Cęgi C1 wtyk DB9 (RS232)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Cęgi C1 wtyk okrągły (MRU-101 do nr 124487, MRU-100 do nr. 124587)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Cęgi C2 (MRU-101 od nr.124488, MRU-100 od nr.124588)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał L1

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał L2

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał L3 (na sondy 80cm)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał M1

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał M2

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał M3

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał M4

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Futerał S1

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Komplet do ładowania MPI 511 (zasilacz+akumulator)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek czarny K01

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek czarny K03

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek czarny K04 5kV

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek czerwony K02

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek czerwony K05 5kV

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek Kelvina K06

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek niebieski K02

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Krokodylek żółty K02

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,2m czarny zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,2m czarny zakończony sondą ostrzową

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,2m czerwony do autokalibracji

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,2m czerwony zakończony wtyk.bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1.2m niebieski zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,2m-zestaw WW-2 zakończony wtyk.uniwersalnym

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,2m żółty zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,2m żółty zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,8m czarny 5kV zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,8m niebieski 5kV zak. wtyk. bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 1,8m czerwony 5kV zak. wtyk. bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 2,2m czarny zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 3m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 5m czerwony zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 5m żółty zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 5m żółty zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 10m czerwony zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 10m żółty zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 20m czerwony zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 20m żółty zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 20m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 25m czerwony na szpuli zakończ. wtyk. bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 25m niebieski na szpuli zakończ. wtyk. bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód 50m na szpuli zakończ. wtyk. bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód-komplet MIC-1

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód-komplet CMP-1

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Komplet przewodów (do miernika MRP-1)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód do ładowania akumulatorów (230V)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód do transmisji szeregowej OPTO-RS

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód do transmisji szeregowej RS-232

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Przewód specjalny 2,5kV zak.wtykiem poczwórnym

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda dwuostrzowa Kelvina z gniazdami bananowymi

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - czarna

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - czerwona

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - niebieska

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - żółta

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda ostrzowa 5kV z gniazdem bananowym - czarna

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda ostrzowa 5kV z gniazdem bananowym - czerwona

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (26cm)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (30cm)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (80cm)

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Sonda silnoprądowa z gniazdem bananowym

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Szelki do miernika

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Szpula do nawinięcia przewodu pomiarowego

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

 • Zacisk imadełkowy

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

  Cena brutto:86.00
 • Zacisk Kelvina z przewodem podwójnym

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

  Cena brutto:307.00
 • Zacisk do ładowania akumulatorów Z1 wtyk.3,5mm

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

  Cena brutto:98.00
 • Zacisk do ładowania akumulatorów Z2 wtyk.5,5mm

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

  Cena brutto:110.00
 • Zacisk do ładowania akumulatorów Z3 wtyk.uniwers.

  POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL

  Cena brutto:168.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: POMIARY ELEKTRYCZNE » Akcesoria SONEL
;